Dielo amerického psychológa a hypnoterapeuta Michaela Newtona je naozaj unikátne. Prináša nesmierne podrobné, systematicky utriedené a inteligentne komentované informácie o duchovnom svete; o zákonitostiach, ktoré riadia a formujú naše životy; o tom, čo sa deje po smrti a pred narodením, resp. počatím nového človeka. Takýto ucelený a podrobný model života, stavu medzi pozemskými životmi a vôbec celého karmického kolobehu nemá v ezoterickej literatúre obdobu!

Svoje poznatky nazbieral Newton formou regresnej hypnózy. Počas praxe sa mu postupne začalo dariť zdokonalenou a čoraz hlbšou metódou „regresu“ dostať svojich klientov do stavu bezprostredne po smrti v predošlom živote a ďalej do mnohých minulých životov; ale tiež do dlhých, naším časom nemerateľných období existencie „duše“ mimo života v hmotnom tele. Postupne sa začal sústreďovať na získavanie vzájomne sa dopĺňajúcich informácií na rôzne témy; to, čo ľudia pri ním vedených regresoch prežívali a popisovali, sa začalo zlievať do jednotného, ohromujúceho obrazu. Nesmierne pozoruhodné na týchto zážitkoch a výpovediach totiž bolo, že sa v mnohých bodoch i detailoch zhodovali. Na základe dlhoročného štúdia tisícok prípadov tak vznikol komplexný popis procesov, ktoré stoja v pozadí našej existencie a životných príbehov.

Bez ohľadu na to, či čitateľ verí v reinkarnáciu, život po smrti alebo plány, ktoré si vytvárame pred ďalším narodením, môže v tejto knihe objaviť aspoň hypotetické odpovede na množstvo existenčných otázok. No nielen to – možno ešte dôležitejšie je, že hlavným zmyslom tohto hľadania odpovedí je povzbudenie, optimizmus a nejedna múdra rada. 

Text je koncipovaný je tak, že priame záznamy zo sedení s rôznymi klientmi výpovedí sa striedajú s komentárom a vysvetlením autora. Materiál je delený do kapitol podľa tém.

Vztahy duší pojednávajú o týchto témach: duševní partneri a spriaznené duše; duševní spoločníci a pridružené duše; väzby medzi duševnými a ľudskými rodinami; stretnutia s dušami, ktoré nám ublížili; vzájomné pôsobenie duševných skupín; prechod na pokročilejšie úrovne; detskí učitelia; zvláštne duše, ktoré sa tu nazývajú podľa svojej role „harmonizátori“, „etici“, „majstri tvorcovia“, „prieskumníci“ či „majstri času“; duše mladých ľudí; homosexuálne duše či telá; duše zvierat.

Rozbor rôznych druhov duší a vzťahov medzi nimi dopĺňajú kapitoly ako rekreačné činnosti a voľný čas v duchovnom svete; tanec, hudba a hry, ktoré duše hrajú v medziobdobí medzi inkarnáciami; ako si duše tvoria a ovplyvňujú svoje pozemské prostredie; ako funguje čas a rôzne „časové linky“; ako vlastne prebieha voľba tiel; a napokon, ako sa uplatňuje slobodná vôľa.

Je to naozaj veľmi zaujímavá kniha, ktorú môžete pokladať za fantastickú, alebo celkom realistickú – ako sa  komu páči a chce veriť či dúfať… 🙂

Knihu nájdete tu:

Michael Newton – Vztahy duší

Dielo amerického psychológa a hypnoterapeuta Michaela Newtona je ojedinelé svojho druhu. Prináša neuveriteľne podrobné, systematicky utriedené a inteligentne komentované informácie o duchovnom svete, o zákonitostiach, ktoré riadia a formujú naše životy, o tom, čo sa deje po smrti a pred narodením, resp. pred počatím nového človeka. Takýto ucelený a podrobný model života, smrti a stvorenia zatiaľ nemá obdobu.

M. Newtonovi sa počas dlhoročnej praxe podarilo metódou regresu dostať niektorých svojich klientov do stavov nielen bezprostredne po smrti, ale do dlhých, naším časom nemerateľných období mimo života v tele, prípadne do mnohých minulých životov. To, čo počul, sa začalo zlievať do jednotného, ohromujúceho obrazu. Nesmierne pozoruhodné na týchto regresívnych zážitkoch a výpovediach totiž bolo, že sa v mnohých bodoch i detailoch zhodovali. Na základe dlhoročného štúdia tisícok prípadov tak vznikol akýsi objektívny popis duchovnej reality života a smrti – existencie a bytia ľudskej duše a vôbec všetkého.

Vztahy duší pojednávajú o týchto témach: Duševní partneri a spriaznené duše, dučevní spoločníci a pridružené duše, väzby medzi duševnými a ľudskými rodinami, stretnutia s dušami, ktoré nám ublížili, vzájomné pôsobenie duševných skupín, prechod na pokročilejšie úrovne, detskí učitelia, harmonizátori, etici, majstri tvorcovia, prieskumníci, majstri času, duše mladých, strata dieťaťa, homosexuálne telá, duše zvierat. Zameranie sa na vzťahy medzi dušami dopĺňajú kapitoly ako rekreačné činnosti a voľný čas v duchovnom svete, tanec, hudba a hry, vytváranie pozemského prostredia, časové linky a voľba tiel a napokon slobodná vôľa.

Pôvodná cena: 8.31 EUR, Naša cena: 7.48 EUR, Zľava: 10.00 %Súvisiace články:

 – Tip na darček: Komplet kultových kníh Michaela Newmana – Cesty duší

 – Život mezi životy – Přechod do minulého života

 – Proměny duší. Příběh manažera a muzikoterapeuta o jeho boji se sklony k agresivitě

 – Cesty dušífoto: https://pixabay.com/


 

Pridaj komentár