Ak si chcete sami vykladať tarotové karty a vedieť pritom úplne presne, čo ktorá karta vo výklade znamená, a to podľa toho, na akom mieste je položená (či v akom poradí bola vytiahnutá) a akej oblasti sa otázka týka, presne táto kniha je na to ideálna!

Jej autorom je Nemec Hajo Banzhaf. Bol nielen medzinárodne uznávaným odborníkom na Tarot, ale aj mimoriadne príjemným a múdrym človekom; s týmto milým, sympatickým, priateľským, úctivým a okrem iného ešte aj celkom fešným 🙂 mužom som totiž mala možnosť poznať sa osobne (vďaka knižnému veľtrhu vo Frankfurte, ktorého sme sa v rámci Eugeniky v istom období každoročne zúčastňovali). Žiaľ, predčasne zomrel.

Prístup Haja Banzhafa k Tarotu bol otvorený, imaginatívny a hlavne psychologický – taký, aby toho, kto si karty vykladá, inšpiroval a povzbudzoval. Určite nebral karty alebo veštenie z nich ako niečo nezvratné a osudové; s pomocou jeho interpretácií sa nedozviete, že sa stane nejaká konkrétna vec, alebo že naopak niečo, na čom vám záleží, nemá šancu. Skôr pochopíte, ako pôsobia určité energie, vplyvy i vaše vlastné presvedčenia a pocity v rámci tej situácie alebo otázky, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

Prístup tohto autora je ale vyvážený. Nie je to tak, že by si z možného posolstva kariet vyberal len niečo, alebo že by prehnane abstrahoval a psychologizoval. Pridŕža sa práveže aj starodávnych, tradičných významov a symbolov tarotových kariet, pretože k tomuto systému mal hlboký rešpekt a celý život študoval a skúmal jeho pravý zmysel. A pravda je, že Tarot má viacero rozmerov. Banzhaf ich vie všetky pekne zhrnúť a vysvetliť fascinujúcim spôsobom, ktorý určite rozšíri váš celkový pohľad na svet a hlavne na vašu vlastnú životnú púť.

Čo sa týka samotnej tejto knihy, úvodná časť (približne 20 strán) je venovaná základným všeobecným otázkam, ktoré môžu zaujímať hlavne toho, kto zatiaľ  nemá s Tarotom a vôbec s vykladaním kariet skúsenosti, prípadne kto má rôzne pochybnosti alebo niečomu nerozumie. Zároveň sú tieto prvé kapitoly výbornou prípravou na použitie kariet a tejto príručky, a to pre kohokoľvek.

Ďalších pár strán sa potom venuje 3 špecifickým možnostiam výkladu, ktoré Hajo Banzhaf rozpracoval. Tieto tri druhy výkladu sú: Orákulum lásky, Kompas a Slepé miesto.

Orákulum lásky je vhodné, keď chcete vedieť, ako to vyzerá s vaším vzťahom k nejakej konkrétnej osobe. Zistíte, čo si o vás ten človek myslí, ako to v skutočnosti vnímate vy, o čo momentálne v tomto vzťahu ide, a tiež dostanete radu, ako reagovať, čo robiť, aký postoj zaujať.

Kompas je použiteľný pre akúkoľvek oblasť (vzťahy, práca, nový životný smer, rozhodovanie o čomkoľvek…), ak chcete vedieť, ako sa bude určitá záležitosť vyvíjať.

Slepé miesto je vyslovene psychologický výklad, ktorý vám môže pomôcť uvedomiť si, čo máte vo svojom podvedomí, ako pôsobíte na druhých a čo by ste mali robiť, aby ste lepšie rozvinuli svoj potenciál, alebo prekonali určité problémy a podobne.

Pri každom z týchto výkladov sa ťahajú štyri karty, ktoré sa rozložia a interpretujú podľa poradia.

Hlavná časť knihy vyzerá tak, že sa postupne popisujú jednotlivé karty, a to podľa sady Rider-Waite Tarot.

Každej karte je venovaná dvojstrana obsahujúca nasledovné: podrobný popis symbolov, ktoré sú na karte vyobrazené, a ich významov. Všeobecný význam karty. Význam karty v prípade, že sa pýtate na vzťahy, alebo na prácu. Význam karty v prípade, že vám vo výklade vyjde ako kvintesencia – to sa týka len Veľkej arkány (v knihe sa dozviete, čo to je kvintesencia). No a potom sú tu konkrétne rozpísané významy karty podľa toho, aký výklad z vyššie uvedených troch možností si zvolíte, aj na akom mieste v rámci tohto výkladu sa daná karta nachádza.

V záverečnej časti knihy nájdete ešte ďalších až 12 spôsobov výkladu – s rôznym počtom kariet, vhodné pre rôzne typy otázok – a návod k nim. (Čo sa týka interpretácie kariet pri týchto výkladoch, pre ne platia všeobecné významy kariet – pri popise kariet oddiel nazvaný „Obecně“.)

Celkove je toto jedna z úplne najlepších príručiek k Tarotovým kartám, aké možno na našom trhu – alebo aj vôbec – dostať.

Viac v knihe:

Hajo Banzhaf – Základní výklady Tarotu

Ak si chcete sami vykladať karty a vedieť úplne presne, čo ktorá karta vo výklade znamená, táto príručka je na to ideálna!

Každej karte je venovaná dvojstrana, obsahujúca nasledovné: Podrobný popis symbolov, ktoré sú na karte vyobrazené, a ich významov. Všeobecný význam karty. Všeobecný význam karty v prípade, že sa pýtate na vzťahy, alebo na prácu. Význam karty v prípade, že vám vo výklade vyjde ako tzv. kvintesencia.

Asi najlepšie sú špecifické významy karty podľa toho, aký výklad si zvolíte a na akom mieste v rámci tohto výkladu sa karta nachádza. Pre tento účel kniha ponúka 3 výklady; ten najvhodnejší si môžete zvoliť podľa toho, čo vlastne chcete s pomocou kariet zistiť. Pri každom z týchto výkladov sa ťahajú 4 karty. Ide o Orákulum lásky, Kompas a Slepé miesto. Orákulum lásky sa týka vzťahov: zistíte, čo si o vás myslí druhá osoba; ako vzťah vnímate vy; o čo momentálne ide; a čo máte robiť (rada). Kompas je použiteľný pri akejkoľvek téme, ak chcete vedieť, ako sa bude určitá záležitosť vyvíjať. A napokon Slepé miesto je skôr psychologický výklad, ktorý vám môže pomôcť uvedomiť si, čo máte vo svojom podvedomí, ako pôsobíte na druhých a čo by ste mali robiť, aby ste lepšie rozvinuli svoj potenciál alebo prekonali určité problémy.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 9.11 EUR, Zľava: 8.00 %


 

Pridaj komentár