Večné univerzálne zákony

Všetko, čo sa dnes dočítate či dopočujete v rámci ezoteriky a duchovna, bolo vo svojej podstate známe už dávno. Mení sa azda len forma či štylizácia toho, ako sú vysvetľované tajomné skutočnosti stojace v pozadí našej existencie.

Dnes sa už bežne hovorí o tzv. duchovných, prípadne univerzálnych či vesmírnych zákonoch, ktoré riadia našu realitu práve tak, ako zákony fyziky alebo chémie riadia život tejto planéty.

Všetko neznáme alebo nepochopené býva najprv jednak považované za čosi tajomné, záhadné, nadprirodzené či nenormálne, a jednak tiež zhadzované, zosmiešňované alebo úplne popierané. Až časom, keď sa to dostatočne preverí skúsenosťou a pozorovaním, v dôsledku čoho sa to postupne všeobecne prijme ako fakt, začlení sa to do bežného života a povedomia ľudí ako niečo úplne samozrejmé, s čím sa ráta a podľa čoho sa funguje.

Dalo by sa povedať, že všetko vedecko-technické poznanie sa vynorilo z mora tajomna. Magické myslenie aj mnohé aspekty viery prestávajú byť čímsi záhadne „osudovým“ v momente, keď sa určité javy podrobia „vedeckej“ definícii a sú pochopené a akceptované ako „fyzikálny zákon“. Typickým a často uvádzaným príkladom môže byť napríklad gravitácia alebo elektrina, chemické vzorce a pod.

Niektorým veciam a javom nerozumieme len preto, lebo si jednoducho dostatočne nevšímame, nevidíme, nevnímame alebo nechceme vidieť určité súvislosti. Súvislosti, ktoré sa pravidelne opakujú, a to v rôznych situáciách či pri rôznych predmetoch, avšak pri rovnakých podmienkach, sú vlastne zákonitosti či zákony. Zákon je niečo stále, nemenné, všeobecne a bez výnimky platné – a teda spoľahlivé. Toto si možno nie každý dostatočne uvedomuje a oceňuje: že tzv. duchovné zákony nám vlastne poskytujú istotu – čím môžu nahradiť „slepú“ vieru a neistú nádej!

Kto rozumie určitým zákonitostiam a súvislostiam, môže sa nimi začať cielene, vedome riadiť – a teda lepšie sa pohybovať v tomto svete, v tejto skutočnosti i ľudskej spoločnosti.

Predstavte si, že žijete v malej osade, ktorou krížom-krážom prechádzajú tenké pásy v rôznej výške, cez ktoré prúdi elektrina (pre kone alebo hospodárske zvieratá sa týmto štýlom stavajú tzv. ohradníky). Elektrina však v týchto pásoch nie je neustále, mení sa v závislosti od atmosféry, počasia, búrok a bleskov; prípadne tam dokonca žije niekto, kto elektrine rozumie, a ten navyše ľubovoľne zapína a vypína vypínače.

Obyvatelia tejto osady bez šajnu o elektrine by sa možno utiekali k modlitbám a rituálom a vytvorili by si zložitý systém povier a presvedčení v nádeji, že budú môcť kľučkovať medzi elektrickými pásmi bez toho, aby každú chvíľu dostali ranu, prípadne niektorí by naopak elektrinu v ohradníkoch aj vítali, lebo by im mohla byť užitočná, atď. Totálnu náhodnosť a nevyspytateľnosť toho celého by si vysvetľovali „osudom“, „karmou“, „Božou vôľou“, „plánmi duší“, „záhadnou krásou života“, alebo trebárs konšpiráciami skrytých vládcov sveta za spoluúčasti mimozemšťanov…

Zatiaľčo keby v tej osade žili ľudia, ktorí by celý tento systém poznali a ovládali, ľahko by sa podľa toho zariadili a v takomto priestore by sa dokázali pohybovať a iste ho tiež využívať vo svoj prospech.

Aj v našom skutočnom svete odjakživa žili ľudia, ktorí prahli po poznaní; neuspokojili sa iba s vierou a naivnou „duchovnosťou“, alebo naopak s jej absenciou (ateizmom, nihilizmom, existencializmom, materiazlizmom…), ale boli odhodlaní pochopiť, čo sa skrýva za súvislosťami našich životov.

Kybalion

K takýmto ľuďom patrili aj autori textu nazvaného Kybalion. Čo sa týka pôvodu tohto spisu, ten je dosť nejasný a záhadný. Napísala ho neznáma osoba, alebo možno skupinka ľudí pod tajuplným označením „Traja zasvätenci“. Ani doba jeho vzniku nie je známa, ale pravdepodobne to bolo niekedy v 19. či na začiatku 20. storočia.

Ide o pokus stručne a zároveň ucelene podať a vysvetliť hlavné princípy tzv. hermetickej filozofie. Samotný hermetizmus je oveľa starší. Za jeho otca sa pokladá Hermes Trismegistos – záhadná postava veľkého mudrca ešte z predkresťanských čias, ktorý údajne ovládal poznanie celého vesmíru vrátane pravdy, ktorá sa skrýva vo všetkých náboženstvách.

Podľa Kybalionu existuje sedem základných princípov alebo zákonov, na ktorých stoja všetky javy nášho ľudského života. Medzi nimi je aj slávna téza „Ako hore, tak aj dole“. Ba dokonca dnes tak rozšírené a populárne učenie o tzv. zákone príťažlivosti má korene tu! V knihe sa týchto sedem zákonov dôkladne rozoberá a vysvetľuje.

Nepochybne je to jedno z absolútne zásadných klasických diel v oblasti ezoteriky. Preto by nemalo chýbať v knižnici žiadneho záujemcu o spiritualitu, filozofiu, mágiu či okultizmus.

Božská mágia

Táto publikácia celosvetovo populárnej autorky Doreen Virtue (ktorá je známa najmä svojimi knihami a kartami o anjeloch) je vlastne kniha o knihe Kybalion. Tento slávny starodávny ezoterický text autorka podrobne rozoberá a vysvetľuje tak, aby bol blízky mysleniu súčasného človeka.

Kybalion popisuje základné univerzálne princípy, podľa ktorých funguje vesmír a náš svet. Je ich sedem: princíp mentalizmu, princíp súvsťažnosti, princíp vibrácie, princíp polarity, princíp rytmu, princíp príčiny a následku a princíp rodu.

Poznanie a pochopenie týchto princípov človeku umožňuje cielene formovať svoj život – čo kedysi charakterizovalo iba mágov a zasvätencov. Na týchto princípoch stoja všetky moderné duchovné učenia o zákone príťažlivosti, sile myslenia a pod. Doreen Virtue ich všetky vysvetľuje, ale hlavne podáva jasný návod, ako môže tieto poznatky uplatňovať každý z nás vo svojom každodennom živote, aby mal úspech a to, čo si želá.

Knihu si môžete kúpiť TU


Súvisiace články:

Hermetická filozofie: „Ústa moudrosti promluví jen k chápajícím uším.“

Křesťanská symbolika a alchymie – jazyk soch, obrazů a katedrál

Tip na knihu: Michael Newman – Vztahy duší

– Tip na knihu: Tibetská kniha mŕtvych

– Tip na knihu: Radikální karma


foto: https://pixabay.com/


 

Pridaj komentár