V poslednom čase je to v našom svete akosi čoraz divokejšie, čo sa týka verejnej komunikácie v rôznych médiách – internetových aj tlačených či televíznych a ktovie akých ešte – a možno nielen verejnej, ale (aspoň do istej miery) aj osobnej… Vraj žijeme v dobe informačnej vojny. V dobe až neuveriteľnej prepojenosti a okamžitého prenosu informácií, odkazov či reakcií.

Naša myseľ, vnímanie a cítenie sú vskutku priam bombardované, znásilňované a ťahané na rôzne strany súčasne. To nemôže neovplyvňovať náš pohľad na svet, našu sebaistotu, našu vieru, ako aj naše komplexné rozumové a iné duševné schopnosti.

O pozitívnych stránkach tejto šialenej dostupnosti všetkého možného aj nemožného sa netreba rozpisovať, nik súdny o nich nemôže pochybovať. (Hoci mnohí ľudia sú vo všeobecnosti zvyknutí dívať sa skôr na to, na čo sa dá nadávať, ako vedome oceniť to, čo je užitočné.)

V tom nekonečnom mixe dobrého aj zlého pretrváva zásadná otázka: Ako sa vo veciach vyznať? Ako rozlišovať a rozoznávať? Podľa čoho si vyberať? Ako ostať verný sám sebe, svojim ideálom a presvedčeniam? Ako všetky tie informácie, správy a rozdielne názory vstrebávať a triediť tak, aby vôbec malo zmysel ďalej žiť, a to žiť čo najlepšie? Bežný človek nevie, z akých informačných zdrojov vlastne čerpať (prípadne sa ho zmocní depresia z vedomia, že k tým „skutočným“ pravdivým informáciám sa vlastne vôbec nemá šancu dopracovať), aké nástrahy sa v skrývajú v rôznych konkrétnych zdrojoch a ako si poradiť s protichodnými tvrdeniami v prípade, že oba (či všetky) tábory pôsobia hodnoverne.

Do tejto zmesi patria pragmatické každodenné záležitosti z oblasti politiky, ekonomiky, zdravia a vzdelávania, vážnosť a nadnesenosť vedy, rovnako ako tzv. konšpiračné teórie (vrátane viery v mimozemšťanov alebo „jašteričích ľudí“ na Zemi), z ktorých niektoré sú divokejšie než tie najlepšie umelecké sci-fi diela.

Pokusom, ako vniesť trochu jasnosti do tohto gigantického chaosu, je kniha amerického autora stredného veku Guya P. Harrisona Mysli!

Jej poslaním je, aby sa ľudia nestávali obeťami – buď obyčajnej hlúposti, alebo cielených podvodov. Nie je to kniha o tom, čo si má človek myslieť. Je o tom, ako myslieť.

Autor vychádza z týchto základných a v podstate veľmi jednoduchých logických téz: Ak chcete žiť v tomto svete, musíte používať mozog. Rozmýšľajte ako vedec: vždy majte na pamäti celkový obraz. Dobrý skeptik je pripravený na všetko – jednoducho tým, že dokáže myslieť kriticky. Pochopil totiž múdrosť človeka, ktorý sa na všetko pýta. 

Aby tieto idey odôvodnil, rozpisuje sa (nie nudne, ale pútavo a zrozumiteľne snáď pre každého čitateľa) o mechanizme ľudského myslenia. Analyzuje vedecké myslenie, význam skepsy a pochybností. Zaoberá sa však aj úlohou fantázie a rozhodne nepopiera jej obrovský význam, akurát jej vymedzuje správne, tvorivé miesto. Tiež možno prekvapí tvrdením, že v myslení (nech už kritickom, alebo nekritickom) nehrá úlohu inteligencia! Vysvetľuje, ako funguje pamäť, ako sa časom skresľujú spomienky, aj ako je naše vnímanie a myslenie zahmlievané našimi predsudkami či túžbami.

Popri týchto čisto abstraktných, dalo by sa povedať nehmotných stránkach problematiky nezabúda ani na to, aký dôležitý je spánok a strava alebo ako sa starať o svoj mozog v zmysle ako o telesný orgán. Ani tento aspekt nie je zanedbateľný, podobne ako keby sa v debate o správnej funkcii srdca kládol dôraz nielen na náš emocionálny život, ale aj na zdravotnú či telesnú stránku, ktorá na srdce rozhodne tiež vplýva.

Pozoruhodne názorná a vtipná je celá jedna časť knihy (pomerne dlhá a podstatná, takmer sa žiada povedať, že až nosná), kde sú jednotlivé kapitoly venované rôznym konkrétnym témam a tvrdeniam, ktoré sú pre ne typické. Tu autor predvádza, ako sa dá k týmto tvrdeniam pristupovať „správne skepticky“ – teda bez urážky a zosmiešňovania, ako aj bez skostnatenej obmedzenosti či úplného šialenstva. Ukážky, ako sa dá o týchto témach rozmýšľať alebo viesť dialóg, vzbudzujú úsmev, ba priam čitateľa nahlas rozosmejú – teda ak je schopný pobaviť sa na ľudskej hlúposti či naivite (vrátane svojej vlastnej)… Jedná sa o témy ako UFO, paranormálne javy, alternatívna medicína, konšpiračné teórie, koniec sveta, zázraky, Atlantída, pochybnosti ohľadne pristátia na Mesiaci a ďalšie.

Netreba zabúdať, že každý, kto šíri určité idey a chce, aby im uverilo či najviac ľudí, má svoje záujmy a vie, prečo to robí. Avšak jeho „ovečky“ to často netušia. Rozumný človek by preto mal vždy žiadať dôkazy, neuspokojiť sa len s námietkou, že „dôležitá je viera“ alebo lojalita voči určitej skupine, alebo hoci aj voči určitému akokoľvek objektívne krásnemu a správnemu ideálu.

V tejto súvislosti je ale aj dosť pozoruhodné až šľachetné, že autor vyzýva čitateľov, aby s tými, ktorí tvrdia niečo absurdné, ťažko uveriteľné alebo podľa nás hlúpe, nesprávne a podobne,  komunikovali slušne, milo a pokojne. Nepodporuje agresívne reakcie alebo povýšeneckú, arogantnú konfrontáciu, či nebodaj názorovú nenávisť, na prejavy ktorých sme bohužiaľ navyknutí od tých najnižších až po tie najvyššie kruhy…

Treba podotknúť, že zdravá skepsa, ktorú Guy Harrison propaguje a o ktorej píše (zatiaľ je autorom už piatich kníh o problematike filozofie a skepticizmu), určite nevedie k prízemnému životu a mysleniu. Jeho pravým presvedčením je „konštruktívny optimizmus“. Zmyslom života je podľa neho krása, ktorá spočíva v tom, že všetko neustále spochybňujeme, ale zároveň sme všetkému otvorení – pretože ak pre niečo (zatiaľ) nie sú dôkazy, neznamená to, že to neexistuje alebo raz nemôže existovať! Alebo že se nemôžu diať zázraky…

Aj skeptik môže zažívať kopu radosti, nadšenia a vzrušenia, môže spoznávať a objavovať či vytvárať nové, ohromujúce veci, pričom si zachováva myšlienkovú nezávislosť a zdravú mieru skepsy.

Mysli! je teda naozaj životodarná kniha, ktorá nevedie k živoreniu bez fantázie a kúzla či duchovných sfér, ale k múdremu žitiu a vedomiu hodnému „osvietenej“ ľudskej bytosti.

Knihu nájdete aj tu:

Guy Harrison – Mysli!

Poslaním tejto knihy je, aby se ľudia nestávali obeťami – buď obyčajnej hlúposti, alebo cielených podvodov. Nie je to kniha o tom, čo si má človek myslieť. Je o tom, ako myslieť.

Ak chcete žiť v tomto svete, musíte používať mozog. Rozmýšľajte ako vedec: vždy majte na pamäti celkový obraz. Dobrý skeptik je pripravený na všetko. Pochopil totiž múdrosť človeka, ktorý sa na všetko pýta.

Autor sa zaoberá mechanizmom ľudského myslenia. Analyzuje vedecké myslenie, význam skepsy a pochybností. Zaoberá sa úlohou fantázie a rozhodne nepopiera jej obrovský význam, akurát jej vymedzuje správne, tvorivé miesto. Tiež možno prekvapí tvrdením, že v myslení (nech už kritickom, alebo nekritickom) nehrá úlohu inteligencia! Vysvetľuje, ako funguje pamäť, ako sa časom skresľujú spomienky, ako je naše vnímanie a myslenie zahmlievané našimi predsudkami alebo túžbami. Nezabúda ani na to, aký dôležitý je spánok a strava a vôbec ako sa starať o svoj mozog.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 8.19 EUR, Zľava: 8.00 %


foto: https://pixabay.com/


 

Pridaj komentár