Když jsem chodil do školy, učil jsem se, že hlavním úkolem srdce je pumpovat krev po těle. Bylo mi řečeno, že srdce je pumpa, užasná pumpa, nicméně prostě a jednoduše jen pumpa. Také jsem se učil, že srdce má jedinou práci: a tedy udržovat během celého života krev v pohybu.

Je to mimořádný výkon, neboť srdce dospělého pulzuje více než stotisíckrát za den, přičemž přečerpá asi 7 500 litrů krve přes téměř 100 000 kilometrů tepen, cév, kapilár a žil!

Narůstající objem vědeckých důkazů nyní naznačuje, že ačkoliv je pumpování velmi důležitou funkcí srdce, bledne ve srovnání s jeho dalšími funkcemi, jež byly objeveny teprve nedávno. Jinými slovy, přestože srdce pumpuje krev silně a účinně po celém těle, pumpování není jeho prvořadým ani výlučným úkolem.

Tisíce let naši předkové považovali lidské srdce za centrum myšlenek, emocí, paměti a osobnosti – za skutečný hlavní orgán v těle. Tradice uctívání srdce vznikly a byly předávány z generace na generaci. Starověcí lidé prováděli různé obřady a vyvíjeli techniky pro využití srdce jako prostředku intuice a léčení.

V Bibli je 830 zmínek o srdci a slovo srdce se objevuje v 59 z celkových 66 knih Bible. Kniha přísloví popisuje srdce jako zdroj nesmírné moudrosti a vyžaduje vytříbené chápání, aby člověk smyslu textu porozuměl: „Rada v srdci člověka je jako hluboká voda, ale jen chápavý člověk ji vyloví.“

Obdobná myšlenka je uvedena v rodové moudrosti severoamerického lidu Omaha, jehož tradice nás vyzývá: „Ptej se na otázky od srdce a dostaneš odpovědi od srdce.“

Lotosová sútra v tradici mahájánového buddhismu učí o „skrytém pokladu srdce“. Tento poklad je popsán v rukopisu jako „stejně nesmírný jako sám vesmír, jenž rozptýlí všechny pocity bezmoci“.

Starověké tradice vždy považovaly za centrum hluboké moudrosti, emocí a paměti spíše srdce než mozek. Srdce také mělo sloužit jako portál do jiných sfér existence.

Tyto odkazy vnímají srdce jako něco mnohem významnějšího než jen fyzickou pumpu. Říkají nám, stejně jako říkal studentům na počátku 20. století vizionářský filozof Rudolf Steiner, tvůrce waldorfské metody vzdělávaní, a John Bremer, odborník v oblasti biodynamického zemědělství na Harvardově univerzitě, že v srdci je něco víc, než nás učili. Pokud chceme přijmout, co nám následující objevy říkají, musíme souhlasit se Steinerem a Bremerem, že naše srdce jsou schopna něčeho mnohem více tajemného, mocného a krásného; že to nejsou pouhé pumpy.

Naše výprava za poznáním sebe samých vytvořila cestu, jež se vychyluje jako kyvadlo. Od počátku svého života v 50. letech 20. století až do dnešních dnů jsem viděl myšlenkové kyvadlo vychylovat se od pohledu na srdce jako na izolovanou pumpu, kterou lze opravit a vyměnit jako součástku stroje, zpět k pohledu na srdce jako na něco významnějšího. Je tu nové pojetí srdce jako důležitého zdroje vzpomínek, intuice a hluboké moudrosti, ale také jako biologického orgánu, který nám dává život. Tento posun názorů nás vyzývá, abychom opět zvážili, který orgán můžeme opravdu nazývat hlavním orgánem v těle.

MALÝ MOZEK V SRDCI

Vědecký objev publikovaný roku 1991 v časopise Neurocardiology vyvrátil zbývající pochybnosti o tom, že lidské srdce je více než jen pumpa. Již jméno časopisu poskytuje vodítko k objevu silného vztahu mezi srdcem a mozkem, který nebyl dříve znám. Skupina vědců, již vedl J. Andrew Armour, M.D., Ph.D., z univerzity v Montrealu, tento blízký vztah mezi srdcem a mozkem studovala a našla asi 40 000 specializovaných neuronů neboli senzorických neuritů, jež tvoří v srdci komunikační síť.

Dovolte mi objasnit, že termín neuron vyjadřuje specializovanou buňku, která může být excitována (elektricky stimulována) způsobem, jenž umožňuje buňkám v těle předávat si informace mezi sebou. Velké množství neuronů je obvykle soustředěno v mozku a v míše podél páteře, avšak objev menšího množství těchto buněk v srdci a dalších orgánech dává nový pohled na úroveň komunikace, jež v těle probíhá.

Neurity jsou maličké výběžky vycházející z hlavní části neuronu proto, aby v těle vykonávaly různé funkce. Některé nosí informace z neuronu a předávají je dalším buňkám, jiné zaznamenávají signály z různých zdrojů a přenášejí je směrem k neuronům. Tento výjimečný objev přinesl navíc i velmi zajímavé zjištění, že neurity v srdci vykonávají stejnou funkci jak ty, které se nacházejí v mozku.

Jednoduše řečeno, Armour a jeho tým objevili věc, kterou následně nazvali srdeční mozek, a specializované neurity, jež existenci srdečního mozku umožňují. Jak říkají ve své zprávě sami objevitelé srdečního mozku: „Srdeční mozek je spletitá síť nervů, neurotransmiterů, bílkovin a podpůrných buněk podobných těm, které se nacházejí v mozku.“

Objev 40 000 senzorických neuritů v lidském srdci otevírá dveře novým úžasným možnostem, ty jsou však obdobou možností, jež už byly popsány v rukopisech některých našich nejstarších a nejuctívanějších duchovních tradic.

Základní úlohou mozku v srdci je zaznamenávat změny v hormonálních a jiných chemických procesech v těle a oznámit tyto změny mozku, aby mohl náležitě uspokojovat naše potřeby.

Srdeční mozek převádí jazyk těla – emoce – na elektrický jazyk nervového systému, aby mozek pochopil smysl vzkazů. Kódované zprávy srdce informují mozek, potřebujeme-li například při stresující situaci více adrenalinu, nebo při pocitu bezpečí se může tělo místo tvorby adrenalinu zaměřit na budování silného imunitního systému.

Nyní, po objevení malého mozku v srdci, vyšla na světlo i jeho úloha v množství fyzických a metafyzických funkcí. Tyto funkce zahrnují:

• přímou komunikaci mezi srdcem a ostatními orgány v těle prostřednictvím senzorických neuritů
• moudrost srdce známou též jako inteligence srdce
• hlubokou intuici
• schopnost předvídání budoucnosti
• mechanismus samoléčení
• schopnost superučení
• a mnoho dalšího

Text je z knihy:

Gregg Braden – Co je člověk

Medzinárodne uznávaný autor, známy ako priekopník prepájania vedy, spirituality a ľudského potenciálu, sa v tomto diele zaoberá otázkou, kto vlastne sme my – ľudia.

Účelom knihy je odhaliť nové objavy o našom pôvode a ukázať, ako tieto objavy aplikovať na svoj každodenný život. 

Dôkazy naznačujú, že sme výsledkom zámerného aktu stvorenia, produktom inteligentnej formy života. To vedie k zásadnej zmene spôsobu, ako vnímame sami seba a naše miesto vo vesmíre. Nový príbeh ľudstva sa začína pri našom počiatku. Začína sa skutočnosťou, že od doby nášho vzniku sme vybavení mimoriadnymi schopnosťami. Ako tieto schopnosti prebudíme? Ako sa ich naučíme ovládať a využívať? Gregg Braden vás vezme na výskumnú cestu, kde se budete spoločne snažiť nájsť odpoveď na túto otázku a zistiť, čo to znamená byť človekom podľa plánu.

Táto kniha je súborom výsledkov výskumu a vedeckých dokumentov. Autor ju napísal pútavo, aby podporil pozitívny spôsob, akým my ľudia sami seba vidíme vo svete. Jeho text je príkladom toho, čo môžeme dosiahnuť, ak prekročíme tradičné hranice medzi vedou a spiritualitou. Spojením najmodernejších objavov biológie, genetiky a prírodných vied s prastarou múdrosťou získame pevný rámec pre pochopenie, čo je v našom živote možné. Gregg Braden písal s jediným zámerom: umožniť nám voľbu, ktorá povedie k úspešnému životu v transformovanom svete.

Text priebežne zahŕňa mentálne cvičenia, ktoré pomôžu upevniť význam tu uvedených  konkrétnych objavov vo vašom vlastnom živote.

Pôvodná cena: 9.30 EUR, Naša cena: 8.56 EUR, Zľava: 8.00 %


Súvisiace články:

– Nie ste myseľ, nie ste srdce. Ste oveľa viac

– Srdce a duševná záťaž z pohľadu tradičnej čínskej medicíny

– Počúvajte vlastné srdce, odpovie vám na všetko

– Keď srdce zvíťazí nad rozumom

 – Důvěra rozumu a důvěra srdcePridaj komentár