Zpracování přesvědčení je důležité pro přenášení všech myšlenkových programů, které nám brání v uzdravení posunu vpřed do našeho vědomí. Při kopání a odkrývání svých přesvědčení budete používat techniky, jež vaše mozkové vlny naladí na hladinu theta. Pokud jste v Theta léčení začátečníci, jistě přivítáte přehled všech větví techniky Theta léčení.

Základní léčebné a čtecí techniky Theta léčení jsou snadné. Modusem operandi těchto procedur je vizualizace, což pro vás možná nebude přirozené, proto bude lepší (než začnete zpracovávat svá přesvědčení) všechny techniky uvedené v této kapitole nejprve důkladně procvičit. Každý se může naučit vizualizovat, a jestliže budete postupovat podle instrukcí, všechno zvládnete sami.

STROM THETA LÉČENÍ
Léčení a čtení jsou založeny na síle spojení se Stvořitelem a soustředěných myšlenek. Abyste získali toto spojení a soustředili své myšlenky, musíte nejprve poznat své intuitivní schopnosti. Abyste pochopili celý proces, naučte se všechno, co můžete, o svém vlastním
potenciálu.

Následující výrazy souvisejí s prvními „větvemi stromu“ Theta léčení, jež používáme, abychom mohli „přistoupit k Bohu a požádat jej“:
• Síla slov a myšlenky
• Mozkové vlny
• Mentální smysly a čakry
• Svobodné zprostředkování, spolutvorba
• Příkaz nebo žádost (příkaz je určen vašemu podvědomí, žádost Stvořiteli)
• Síla observace-vizualizace a svědectví
• Stvořitel všeho, co jest, v Sedmé rovině bytí

STAV MYSLI V HLADINĚ THETA
Dalším krokem procesu je pochopení, jak využít stav mysli v hladině theta jako přípravu na zpracování přesvědčení. Existuje pět různých hladin mozkových vln: beta, alfa, theta, delta a gama. Naše mozkové vlny jsou stále v pohybu, protože mozek neustále vysílá vlny na všech pěti frekvencích. Všechno, co děláme nebo říkáme, řídí frekvence našich mozkových vln. Stav v hladině theta odpovídá stavu hlubokého uvolnění, stavu snění, jenž je vždy kreativní, inspirativní a vyznačuje se aktivními mentálními smysly. Tento stav nám umožňuje vstoupit do našeho podvědomí a otevírá přímý kanál pro komunikaci s duchovním světem.

Věřím, že když meditujeme a říkáme slovo „Bůh“, jsme schopni vědomě udržet hladinu theta. Věřím, že při vědomém stavu mysli v hladině theta dokážeme vytvořit cokoliv, dokážeme změnit realitu a poslat své vědomí mimo své smrtelné tělo a spojit se se Sedmou rovinou bytí, s energií Všeho, co jest, jež je vlastní všem věcem ve vesmíru. Četné studie prokázaly, že léčitel i osoba podstupující léčbu vstupují do hladiny
theta-delta, což vysvětluje jasnovidecké zážitky některých léčitelů.

Než tedy začneme kopat a hledat přesvědčení – ať už svá, nebo s klientem – proveďte následující meditaci na energii Všeho, co jest, abyste vstoupili do Sedmé roviny bytí. Tím se odemknou dveře ve vaší mysli a spojíte se s nejčistší podstatou energie Všeho, co jest. Tato mentální mapa bude stimulovat neurony ve vašem mozku a spojí vás s energií stvoření.

Meditace Mapa cesty ke Všemu, co jest (rozšířená verze)

Při této meditaci, která je rozšířenou verzí té, již uvádím v Sedmi rovinách bytí, se vydáte na cestu, abyste ve svém nitru našli Stvořitele – jenž představuje nejvyšší inteligenci a dokonalou lásku – a současně putovali až k vědomí samotného vesmíru.

  1. Nejprve sešlete své vědomí dolů do středu Matky Země k energii Všeho, co jest.
  2. Nyní veďte energii Všeho, co jest, vzhůru přes svoje chodidla do těla.
  3. Proveďte energii vzhůru všemi svými sedmi čakrami a pak ještě výš, přes temeno své hlavy ven ze svého těla. Představte si tuto energii jako krásnou světelnou kouli a pak si představte sebe uvnitř této koule. Pozorujte, jakou má barvu.
  4. Promítněte své vědomí až ke hvězdám a představte si, jak stoupáte do vesmíru.
  5. Představte si, jak vcházíte do světla, jež se rozprostírá přes celý vesmír, je to velké, nádherné světlo. Představte si, jak světlem procházíte a uvidíte další jasné světlo, pak další a další. Je tu spousta jasných světel, jděte dál.
  6. Mezi jasnými světly je kousíček tmavého světla, je to však jen přechod vrstev k dalšímu světlu, jděte dál.
  7. Nakonec se ocitnete u obrovského jasného zlatého světla. Projděte jím. Až jím projdete, uvidíte energii, jež se zdá být nejprve temnější – je to velký kus vodnaté, rosolovité hmoty, tvořený všemi barvami duhy. Když vstoupíte do této rosolovité hmoty, uvidíte, že mění barvu – zde totiž sídlí Zákony, spatříte zde všechny tvary a barvy. V dálce září bílé světlo, je modrobílé jako perla. Vydejte se k tomuto světlu, ale vyhýbejte se tmavomodrému světlu, poněvadž to je Zákon magnetismu. V Zákonech byste se mohli ztratit, proto se soustřeďte, abyste došli k dalšímu světlu.
  8. Až přijdete blíž k bílému světlu, uvidíte růžovou mlhu. To je Zákon soucitu a zavede vás na zvláštní místo v Sedmé rovině bytí. Možná uvidíte, že perleťové světlo má tvar obdélníku jako okno, je to průchod do Sedmé roviny.
  9. Nyní projděte průchodem a jděte dál. Ocitnete se v bílém jiskřivém světle. Možná bude světlo perleťově modře a růžově jiskřit, ale většinou je to sněhobílé světlo. Vnímejte, jak prostupuje svým tělem. Vypadá to jako pouhé světlo, ale je to esence. Cítíte, jak proniká vaším tělem, máte pocit, že nevnímáte hranici mezi svým tělem a energií. Stáváte se Stvořitelem všeho, co jest, nejvyšší inteligencí a největší láskou. Nebojte se, vaše tělo nezmizí, ale bude dokonalé a zdravé. Pamatujte, že je tu pouze energie, nejsou tu žádní lidé, ani žádné věci. Pokud uvidíte nějaké lidi, jděte výš. Zde je místo, kde Stvořitel všeho, co jest, může provádět léčbu, která okamžitě účinkuje, zde můžete vytvářet všechny aspekty svého života.

Jakmile porozumíte této meditaci a naučíte se ji správně provádět, budete připraveni používat čtení a léčebnou proceduru, abyste odkryli, odstranili a nahradili negativní přesvědčení. Následující popisy čtení a léčby jsou zkrácenými verzemi z knihy Theta léčení.


Text je z knihy:

Theta léčení – Změna přesvědčení

Autor: Vianna Stibal

Pôvodná cena:8.90 EUR
Naša cena:8.01 EUR
Zľava:10.00 %
Ušetríte:0.89 EUR

Theta liečenie je ucelený liečebný aj svetonázorový systém, ktorý je vhodným prostriedkom na zmenu našich presvedčení, ktorými sami seba obmedzujeme. Táto príručka má slúžiť ako podrobný sprievodca pri procese „kopania“, čiže hľadanie negatívnych presvedčení, ako aj pri ich nahradení novými, oveľa prospešnejšími myšlienkami.
Zmena k lepšiemu a liečivé procesy nie sú ničím obmedzené – treba len úprimne veriť v univerzálnu tvorivú silu.

Knihu kúpite za najlepšiu cenu TU


Pridaj komentár