Koľkí z nás, ktorí sa zaujímajú o ezoteriku, si myslia, akí sú duchovní a láskyplní. A ako často prídu situácie, v ktorých sa ukáže, že žiadna vyššia múdrosť z nás nehovorí, že nám chýba elementárna  slušnosť, o nadhľade, súcite, láske a dôvere v život ani nehovoriac?

Sú texty, ktoré vedia odhaliť naše slabé miesta majstrovsky volenými slovami, ktoré sú nekompromisné, ale hlboko empatické zároveň. Texty, ktoré nás dokážu takto odhaliť, možno aj zahanbiť, ale cez to všetko, najmä a hlavne, inšpirovať. Zámerom odhalenia našich slabých miest a falošnej duchovnosti totiž nie je zhodiť nás, ale naopak nás pozdvihnúť. Ak si dokážeme uvedomiť a akceptovať, kde a akí naozaj sme, dokážeme sa aj cielene posunúť tam, kde nám bude lepšie.

Knihy Paula Ferriniho sú veľký skvost, ktorý ale bohužiaľ ostáva nepovšimnutý. Sú také krásne, také podnetné, také intenzívne ako máloktoré iné. Nie je veľa autorov, ktorí dosiahli dosť vysokú spirituálnu úroveň – úroveň zrelosti a múdrosti ľudského ducha – a pritom vedia aj výborne, veľmi pekne písať.

Eugenika preložila a vydala nasledujúce tituly tohto Američana talianskeho pôvodu:

  • Láska bez podmienok (aj českú verziu, Bezpodmínečná láska)
  • Klid, mír a moudrost v proudu řeky života
  • Naplnění
  • Sjednocení
  • Svobodná láska
  • Vnitřní uzdravení

Sú to všetko knihy, nie o ktorých si stačí niečo prečítať, ale do ktorých sa treba začítať.

Láska bez podmienok

Tu sa čitateľovi prihovára vyššie Ja, vyššia univerzálna láska. Táto láska neposudzuje, neočakáva, nezatajuje, je otvorená, vníma hojnosť, neodmieta, nekritizuje… Je to stav bytia, ktorý človeka napĺňa a zbavuje obáv, starostí či nedôvery. Stav, ktorý je každému z nás prirodzený a po ktorom podvedome všetci túžime.

Klid, mír a moudrost v proudu řeky života

Skúste niekedy schválne chvíľu určité veci nijako neposudzovať – ani ako zlé, ani ako dobré; nesnažte sa ich nijako riešiť, meniť, naprávať. Berte ich proste len také, aké práve sú. Ak cítite odpor, obavy alebo niečo podobné, iba to pozorujte, zhlboka dýchajte a nechajte všetko tak, ako to je. Nech si život beží, ako chce…

Svobodná láska

Vzletné inšpirácie aj pragmatické rady v tejto knihe vám otvoria oči a ukážu, ako sa dá pristupovať ku vzťahom úplne inak, ako ste zvyknutí. Tento iný spôsob je oveľa hlbší, jemnejší a zrelší. Odmenou vám bude veľká citová nezávislosť, ktorá paradoxne vyvoláva veľké láskyplné city. Čím je láska slobodnejšia, tým je silnejšia. Slobodou sa tu nemyslí sexuálna neviazanosť či promiskuita, ani platonické zamilovávanie sa každú chvíľu do niekoho iného, a už vôbec nie neochota „viazať sa“. To, k čomu autor vyzýva a čo vysvetľuje, rezonuje s pravou podstatou všetkých ľudí. Každá jedna veta tohto krásneho textu stojí za to.

Naplnění

Autor sa prihovára našej pravej podstate: duši, ktorá dôveruje, miluje a teší sa; vedomiu, ktoré je otvorené, bez predsudkov, prenikavé a šíre. Taká je naša prirodzenosť. Akékoľvek obavy, starosti, pochybnosti, negativita, presvedčenie o nehodnosti či už niekoho iného, či svojej vlastnej – to sú len naučené obranné reakcie. Každá veta a každá kapitola tejto knihy vám otvorí oči a pripomenie, kto ste. A spraví to s ľahkosťou a samozrejmosťou, pretože cesta k naplneniu nevedie cez namáhavú snahu a ťažkú prácu na sebe.

Sjednocení

Je len jeden človek, ktorý sa musí prebudiť, a to ste vy. Nikto nevie viac, ako viete vy. Nikto vám nemôže dať nič, čo by ste sami nemali.Zabudnite na duchvných učiteľov a majstrov. Zabudnite na ezoteriku a metafyziku. Nedovoľte nikomu, aby vás oberal o slobodu a určoval vám, čo si máte myslieť a čo máte robiť. Aj vy si ctite slobodu druhých.

Podobné myšlienky, a okrem nich mnoho ďalších – o uzdravení, odpustení, oslobodení, zdravých a nezdravých vzťahoch, najvyššom, najjasnejšom vedomí… Ak sa vás niekto opýta po tom, čo sa vám naozaj otvorilo vedomie a vy ste dosiahli ozajstné zjednotenie, scelenie svojho Ja: „Kadiaľ sa ide k Božstvu?“, odpoviete: „Kadiaľ len chceš.“

Vnitřní uzdravení

Autor vytvoril unikátny systém, ktorý vedie k prekonaniu čohokoľvek, čo človeka brzdí alebo trápi, a umožní mu začať žiť na oveľa vyššej, šťastnejšej i tvorivejšej úrovni. Tento systém je znázornený aj graficky, ako kruh s 3 fázami, z ktorých každá má 2 etapy a 4 kroky – čiže celkove ide o 12 krokov. Každý krok a prvok tejto metódy je jasne, podrobne a prakticky vysvetlený. Vzniká tak ucelená cesta vnútorného rastu. Výsledkom je okrem iného odstránenie zo svojho života čohokoľvek negatívneho či nekonštruktívneho a pestovanie krásnych, zdravých, napĺňajúcich vzťahov.

—-

Knihy Paula Ferriniho nájdete TU


 

Pridaj komentár