Toto je kniha, ktorú vyhlasoval za svoju najobľúbenejšiu a najlepšiu zo všetkých, aké kedy čítal, Osho. Takže minimálne Oshovi fanúšikovia by si ju mali prečítať povinne! 🙂

Je to jeden z tých príbehov – podobenstiev, ktoré spájajú beletristický štýl s „mentorovaním“; teda nie praktická motivačná príručka ani čistá filozofia, ale niečo ako napríklad knihy Carlosa Castanedu o Donovi Juanovi, Celestínske proroctvo, Pokojný bojovník Dana Millmana a ďalšie podobné.

Kniha Mirdad je koncipovaná tak trochu ako matrioška: príbeh v príbehu, v ktorom sa skrýva ďalší príbeh… z ktorého sa vynára ucelené duchovné učenie.

Všetko sa tu začína biblickou legendou o potope sveta. Ako všetci vieme, zbožný muž menom Noe dostal od samotného Stvoriteľa príkaz, aby vybudoval archu – obrovskú loď, v ktorej sa mal zachrániť život: zo všetkých ľudí na celej Zemi iba Noemova rodina a z ostatných živých tvorov po jednom páre z každého druhu.

V poňatí M. Naimyho však „archa“ nespájala len s loďou; vymyslel si, že Noe tesne pred smrťou (dlho po biblickej potope) požiadal svojho syna, aby na vrchole hory postavil kláštor, ktorý bude mať presnú podobu archy (tej, ktorá kedysi zachránila svet), len bude oveľa menší a bude sa volať Archa. Kláštor má neustále obývať deväť mníchov; vždy, keď jeden zomrie, má ho rýchlo nahradiť iný. Keď sa má prvýkrát udiať takáto výmena, objaví sa čudný mladý muž, ktorý sa predstavenému kláštora nepáči, takže ho prijme nie ako rovnocenného člena kláštorného bratstva, ale len ako sluhu. Tento muž, ktorý sa volá Mirdad, im dlho pokorne slúži, ale napokon pyšného opáta pokorí. Spolu s ostatnými mníchmi – ktorí ho medzitým začnú poslúchať ako svojho vodcu – odíde z kláštora, zatiaľčo opátovi prikáže ostať tam a ako v rozprávke ho „zakľaje“: opát musí žiť na vrchole hory sám, bez schopnosti rozprávať, a čakať na cudzinca, ktorý raz príde k zrúcaninám zaniknutého kláštora a ktorého opát spozná podľa určitých znamení.

Toto všetko je len „príbeh v príbehu“, ktorý sa dozvie bezmenný rozprávač knihy. Ním je v skutočnosti sám autor Mikhail Naimy; ten vlastne naznačuje, že toto všetko je pravda, ktorú sám zažil, a nie len literárna fikcia. Príbeh o Arche ho veľmi zaujme a on sa vyberie hľadať zrúcaniny. Jeho cesta je plná zvláštnych, mystických dobrodružstiev. Nakoniec nájde zvyšky kláštora aj zakliateho opáta. Ten mu potvrdí pravdivosť celého príbehu. Spozná v ňom toho, na koho čakal, a odovzdá mu významný spis, tzv. Knihu Mirdadovu. Pútnik/autor má tento text zverejniť svetu, pretože je veľmi dôležitý.

Jedná sa o špeciálne duchovné učenie, ktoré mudrc Mirdad vysvetľoval počas svojho pobytu v kláštore Archa. Je rozdelené tematicky do 37 kapitol. Niektoré kapitoly majú formu rozhovoru, iné tvorí len Mirdadov monológ, a jedna je dokonca tvorená výrokmi či dialógmi anjelov a démonov… Sú tu zaznamenané rôzne príhody a podobenstvá, ako aj filozofické úvahy, ponaučenia, rady a vysvetlenia. Ide o hlboké spirituálne objasnenie celej existencie, ľudského bytia, duchovného hľadania, Boha, hmoty, vedomia, osudu, časopriestoru… skrátka pôsobivý text plný pozoruhodných myšlienok či názorov, ktorý má slúžiť ako kľúč k pochopeniu tajomstva života, ale aj k úspechu, sile a múdrosti.

Posledná kapitola Knihy Mirdadovej je vlastne aj zakončením publikácie Kniha Mirdad. 🙂

Autor tohto svojrázneho diela Mikhail Naimy bol libanonský autor, ktorý sa dožil takmer sto rokov. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších spirituálnych spisovateľov 20. storočia. Bol súčasníkom a blízkym priateľom tiež libanonského slávneho básnika a umelca Chalíla Džibrána (Prorok, Prorokova záhrada), spolu s ktorým (a ďalšími ôsmimi spisovateľmi) v New Yorku sformovali hnutie za obrodu arabskej literatúry nazvané Pen League.

Osho o Knihe Mirdad povedal toto: „Na svete sú milióny kníh, ale Kniha Mirdad nad nimi všetkými vysoko vyčnieva.“

 

Viac v samotnej knihe:

Mikhail Naimy – Kniha Mirdad

Kniha Mirdad sa začína tým, ako biblický Noe tesne pred smrťou (dlho po biblickej potope) žiada svojho syna, aby postavil kláštor, ktorý bude mať presnú podobu archy – tej, ktorá kedysi zachránila svet. Tento kláštor, toto posvätné miesto má udržiavať spomienku na potopu a záchranu života v arche. Kláštor má obývať deväť mníchov.

Neskôr sa do už zničeného kláštora dostáva muž (rozprávač/autor) a dozvedá sa, že tajomné bratstvo kláštora malo medzi sebou záhadného muža menom Mirdad, po ktorom sa zachovala Kniha obsahujúca veľké tajomstvá…

Hlavnú časť publikácie potom tvorí táto „Kniha Mirdad“; je to text, v ktorom sa spája poézia s mystikou a filozofiou. Ide o hlboké spirituálne objasnenie existencie, ľudského bytia, duchovného hľadania, Boha, hmoty, vedomia, osudu, časopriestoru… Je to nesmierne pôsobivý text plný pozoruhodných myšlienok.

Pôvodná cena: 9.20 EUR, Naša cena: 8.28 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:

 

 


 

foto: https://pixabay.com/

Pridaj komentár