Nasledujúcich jedenásť cností dodáva našim duševným schopnostiam cnostné (dobré) vlastnosti a prináša tak mier a pokoj nám aj druhým. Zároveň je každá z týchto cností liekom na určitý druh duševného utrpenia.

 1. Viera (dôvera) znamená, že nachádzame dôveru v zákonitostiach karmy a podobne. To vedie k radostnému stavu mysle bez zmätku a trápenia, a tiež ku snahe rozvíjať či posilňovať ďalšie konštruktívne vlastnosti. Existujú tri druhy viery: inšpirovaná viera si je vedomá určitých vecí a teší sa z nich; ašpirujúca viera si je vedomá určitých vecí a snaží sa k nim priblížiť; veriaca viera si je vedomá určitých vecí a preto k nim má dôveru.
 2. Integrita (čestnosť) znamená, že sa vyhýbame negativite na základe svojho svedomia a sebaúcty. Vďaka nej sa neuchyľujeme ku škodlivým skutkom, či už fyzickým, slovným alebo duševným, a vieme sa správať eticky.
 3. Ohľaduplnosť k ostatným znamená, že nám záleží na tom, aký dopad majú naše činy na druhých, a preto sa vyhýbame negativite či zlu. Okrem toho, že nám táto vlastnosť pomáha neškodiť a správať sa eticky, vie potešiť a povzbudiť iných ľudí.
 4. Nepripútanosť neznamená len obyčajnú neprítomnosť pripútanosti, ale jej priamy protiklad aj liek na ňu. Tým, že si je vedomá kolobehu všetkých vecí, nedovoľuje nám k ničomu sa pútať alebo tým byť posadnutý.
 5. Neprítomnosť nenávisti je opak nepriateľstva či nevraživosti – je to láska a dobroprajnosť, nie len púha neprítomnosť hnevu či zlovôle. Aj keď nám niekto ubližuje, dokážeme vďaka tejto cnosti cítiť lásku a prekonať hnev a nenávisť. Zvyšuje našu schopnosť lásky, dobroprajnosti, schopnosti odpúšťať, naše odhodlanie a pevnú vôľu.
 6. Jasnosť („nezmätok“) je opak zmätku. Je to naša vrodená schopnosť, ktorá sa rozvíja učením, rozjímaním a meditáciou. Je liekom na zmätok, chaos a nevedomosť. Sprevádza neochvejnú múdrosť, ktorá vie prenikavo skúmať povahu a vlastnosti vecí. Bráni chaosu a nejasnosti, zvyšuje múdrosť, pomáha rozvíjať a uplatňovať konštruktívne vlastnosti a schopnosti.
 7. Radostné úsilie je opak lenivosti. Je to schopnosť nadšene sa podieľať na niečom konštruktívnom. Plodí v nás nové konštruktívne vlastnosti či schopnosti a pomáha nám rozvíjať a aplikovať tie, ktoré už máme.
 8. Poddajnosť (prispôsobivosť) umožňuje našej mysli, aby sa venovala konštruktívnemu objektu tak, ako je žiadúce či potrebné, a odstraňuje akúkoľvek duševnú aj fyzickú strnulosť, upätosť, rigiditu či obmedzenosť.
 9. Svedomitosť (usilovnosť) znamená, že si ceníme hromadenie cností a dávame pozor, aby naša myseľ neskĺzla k tomu, čo nám spôsobuje utrpenie. Prináša nám naplnenie a spokojnosť; udržiava našu myseľ čistú a otvára nám všetky cesty.
 10. Neškodenie (neprítomnosť krutosti, citlivosť) je súcit. Znamená, že nemáme žiadny záujem niekomu škodiť a všetkým vedomým bytostiam želáme slobodu od utrpenia. Nedovoľuje nám niekomu ubližovať alebo si ho nevážiť a zvyšuje našu túžbu pomáhať druhým a obšťastňovať ich.
 11. Pokoj (vyrovnanosť) nedovoľuje našej mysli, aby ju niečo príliš rozrušilo či oslabilo. Pomáha nám zachovávať si vnútorný mier a sústrediť sa. Neznamená však neutrálnu ľahostajnosť.

(Voľný preklad úryvku z knihy The Foundation of Buddhist Practice (Základy budhistickej praxe), Dalai Lama, https://www.wisdompubs.org/book/foundation-buddhist-practice)


Photo: wikipedia – Author: Christopher Michel. This image was originally posted to Flickr by Christopher.Michel at https://www.flickr.com/photos/50979393@N00/14566605561. It was reviewed on by FlickreviewR and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-2.0.


Súvisiace články:

 – Kam až zachádzať v snahe „otvárať ľuďom oči“?

– Avalokitešvara – nekonečný súcit

– Budhistické školy


Pridaj komentár