Toto je asi najlepšia Oshova kniha. Aj jej usporiadanie je perfektné: prvá časť je teoretická, druhá praktická. V tej prvej časti sa nachádza podstata všetkého, čo Osho, tento pozoruhodný, extravagantný aj extrémistický guru, učil a hlásal.

Druhá časť obsahuje konkrétne meditácie, vytvorené samotným Oshom, prípadne ak ide o tradičné, aj z iných zdrojov známe metódy, tak ním upravené, vysvetlené, doplnené jeho slovami či inštrukciami (čím vlastne vzniká niečo iné, ako to to pôvodné staré, lebo Osho vždy všetko pretransformoval); sú to nielen vyslovene meditácie, ale v podstate rôzne cvičenia, techniky a postupy – psychologické, psychoterapeutické, príjemne fantazijné či vizualizačné, relaxačné… niektoré zámerne nudné, iné zámerne veľmi zvláštne… také, ktoré vás majú rozosmiať, aj také, ktoré vás majú rozplakať či dojať… a tiež fyzické, buď podobné „normálnemu“ cvičeniu, alebo vo forme tanca či iného druhu pohybu; všetky tak či onak pracujú s telom i dušou, pretože Oshovi išlo o to, aby sme sa rozvíjali ako celok, ktorým sme – duše v tele.

Osho je známy po celom svete, jeho dielo je preložené snáď do všetkých moderných jazykov, a táto publikácia vraj patrí k jeho celosvetovo najpredávanejším a najpopulárnejším. Aj podľa mojej skromnej mienky (okrem iného som ju sama preložila) je jednoznačne najlepšia z toho množstva kníh, ktoré existujú pod menom Osho. Nachádza sa v nej totiž množstvo naozaj krásnych, úchvatných myšlienok, ktoré človeku už len tým, že si ich číta, otvárajú vedomie a dušu ako okno alebo krídla a navodzujú pocit fascinácie tým, že sme, jestvujeme, vnímame a vieme.

Nie je to v skutočnosti kniha (len) o meditácii. Osho totiž to, čo si kladie za cieľ meditácia, pokladá za pravý spôsob, ako by sme celkove (a stále) mali žiť, vnímať, cítiť sa aj správať sa. Tieto stavy rozoberá, vysvetľuje a opisuje; snaží sa človeku priblížiť ich povahu a hlavne sa snaží aspoň krátke záblesky z nich sprostredkovať. Jeho slová, vety, príklady a prirovnania sú starostlivo volené tak, aby čitateľ či poslucháč pochopil záblesky pravdy za slovami; poznanie a pocity, ktoré sú v skutočnosti neopísateľné a neuchopiteľné. Osho má ale dar napriek tomu nám ich priblížiť, navodiť stav slobodného, vznešeného, opojného bytia. Práve tento stav je to, čo sa tisícročia snažia dosiahnuť rôzne formy meditácie a rôzne duchovné školy. Bez ohľadu na to, ako sa nazývajú alebo k akej tradícii, kultúre, krajine či smeru patria, v skutočnosti pri nich ide o to, aby človek otvoril svoje vedomie a vnímanie a dostal sa k samotnej podstate svojho bytia, ktorá je nádherná a oslobodzujúca, plná energie, sily a inšpirácie. Niekedy sa k tomu treba dopracovať postupne a trpezlivo, cez rôzne vrstvy a nánosy pocitov, obáv, zmätku, únavy, hnevu či depresie. Inokedy stačí niečo si náhle všimnúť, nakrátko sa na niečo zadívať, a je to tu!

Vynikajúce na tejto knihe je práve vyváženosť úvah a vysvetlení na jednej strane a návodov a podnetov, ako určité veci sám zažiť, na strane druhej. Nachádza sa tu veľké množstvo rôznych konkrétnych druhov meditácie, cvičení, metód a postupov, ktoré sú prehľadne roztriedené podľa štýlu či formy. Praktické inštrukcie (napísané redaktormi, ktorí knihu zostavovali) sú doplnené slovami Osha, ktoré vám pomôžu danú meditáciu vykonávať správne a mať z nej zamýšľaný úžitok. Tieto meditácie nie sú len nejakými prevzatými cvičeniami. Hoci niektoré z nich sú známe a praktizujú sa v rámci určitých duchovných alebo meditačných tradícií či smerov, Osho ich upravil podľa toho, čo počas rokov vlastnej duchovnej a meditačnej praxe a venovania sa množstvu ľudí z celého sveta zistil, že je potrebné, dôležité a účinné pre súčasného človeka. Veľká časť uvedených cvičení sú celkom originálne, vlastné Oshove metódy.

Rozhodne odporúčame prečítať si práve túto knihu každému, kto túži duchovne rásť a komu nestačia zaužívané postupy a zastaralé obmedzujúce dogmy (je jedno z akej časti sveta a akej spirituálnej či religióznej línie pochádzajúce – dogma je dogma a negatívny, ustráchaný, podozrievavý a nostalgický /v zmysle „aké to bolo krásne, prirodzené a duchovné kedysi a aké choré, plytké a k zániku sa rútiace je to teraz/ je „zlý“, nech prichádza v akomkoľvek rúchu).


Knihu nájdete tu:

Podstata bytia

Autor: Osho

Pôvodná cena:9.90 EUR
Naša cena:8.91 EUR
Zľava:10.00 %Pridaj komentár