Karmický výběr sousedů v nadpozemském světě je stejně důležitý jako ve světě pozemském. To je nezbytný faktor, který je způsobován magnetickou přitažlivostí mysli. Máme-li dostatek síly na to, abychom pozměnili tok myšlenek a průvodních pocitů, můžeme změnit i své sousedy. Toto je možné uskutečnit i přímo na Zemi, ale k tomu je nezbytné, aby nás neovlivňovali ani lidé, ani okolnosti, ani podmínky. Samozřejmě čas od času vyvstane nutnost, která je dána naším úkolem, ale i v takovém případě hraje roli karma.

Jak tady, tak i tam se můžeme octnout v nežádoucím kruhu sousedů, z nějž se můžeme vymanit jen velmi těžko. Jde o karmická setkání, která vyžadují, abychom v sobě něco buď překonali, anebo zúčtovali staré dluhy, případně se něčemu naučili. Je zbytečné snažit se odvrátit nevyhnutelné, karma vyžaduje své. Jen pokud odstraníme své špatné Já, případně překonáme sebe v jiných osobách, můžeme se osvobodit. Ovšem pozor, nepřátelé jsou vtíraví a neodbytní, a dokud nepřestaneme reagovat na jejich vyzařování a neoprostíme se od jejich vlivu, nedají nám pokoje.

Jedná-li se o obyčejné lidi, nenávist je zpravidla spojuje, stejně jako je může spojovat láska. Avšak pouto lásky se vztahuje jak na obyčejné lidi, tak na ty, kteří se nacházejí na ostatních stupíncích „stupnice života“ včetně těch nejvyšších. Pouto nenávisti, navíc zrozené tmou, je samo o sobě temné, zatímco spojení sebeobětavou a neosobní láskou je jasné a oslepující. Láska i nenávist k sobě lidi poutá velmi silně, avšak nenávisti bychom se měli za každou cenu vyvarovat!

Vítr se vrací do stejných míst. Lidé spojení karmou se rozcházejí, aby se mohli setkat znovu. Proto by žádné loučení nemělo nést stopy nepřátelství: jen tehdy následné setkání proběhne přátelsky. Buď budeme muset staré dluhy zaplatit, anebo znovu pobývat s lidmi, snimiž jsme karmicky spojeni, setkávat se a rozcházet se s nimi, dokud se karma neoslabí. Pamatujme, že většina setkání má původ v minulosti.

Dávná spojení, dávná blízkost a dávné pocity přežijí čas i hmotné tělo. Setkáváte-li se spřáteli i nepřáteli zminulých životů, vězte, že nejen láska přežije – nenávist také. V každém novém převtělení se k člověku přibližují jeho staří přátelé i nepřátelé. Dobrá polovina veškerých setkání na Zemi pochází z minulosti a ani čas nedokáže zpřetrhat karmická vlákna, která jej přežijí.

Kdysi velmi dávno jste se karmicky propojili s lidmi, kteří jsou i nyní součástí vašeho života a vněkterých případech jej zatěžují svou nedokonalostí a nepřátelským přístupem. A nenechají vás na pokoji, dokud se karma nevyčerpá. Abyste nezavdali příčinu k vytvoření nové karmy, je nutné zdržet se neuvážeností, jež by vás připoutávaly k nežádoucím osobám. Všechny nedobré pocity, zejména zloba, zášť i hněv, vás spoutávají ještě víc. Je třeba, aby tyto přibližující se osoby ve vás nenalezly něco, co by mohlo posílit a znovuzrodit karmu, kterou se snažíte uhasit. Je třeba v sobě utlumit nejen to vnější, ale hlavně to vnitřní. Před těmito osobami se nemůžete schovat ani se nelze ubránit jistému zklamání, avšak vždy můžete své vědomí absolutně osvobodit od toho, co ve vás vyvolává neklid a rozčilení, probouzí nedobrosrdečnost či podobné spřízněné pocity; takové lidi politujte a pošlete jim myšlenky oproštěné od jakéhokoliv nepřátelství. Tak se tlumí a překonávají stará karmická setkání.

Svým chováním k ostatním si vytváříme buď přátele, anebo nepřátele. Sklízíme úrodu, kterou jsme vlastnoručně zaseli. Bez přátel ani bez nepřátel se neobejdeme – musíme potkat jedny i druhé. Pro nastolení karmických vztahů není důležité, jak se kvám přátelé či nepřátelé chovají, ale důležitý je váš vlastní vztah k nim, jelikož on je základem karmických řetězců magneticky spojujících duše. Pokud se vaše vědomí rozšířilo natolik, že nepřítel od vás nic nezíská, karmické spojení zanikne a řetězec se přeruší. Často jsme svědky jevu, kdy se lidé po nějaké době navzájem vyčerpají. To je příznakem, že se jejich cesty rozešly.

Karma nás velmi často dává dohromady s nepříliš dobrými lidmi kvůli nepřekonaným vlastnostem našeho nízkého Já, naší nízké podstaty. Potkáme-li takového člověka, musíme ho vsobě překonat, a pokud tak neučiníme, karma nezanikne a neosvobodí nás od něho. Odstraníme-li v sobě nízké pocity a místo nich vypěstujeme opačné, vztahy stímto člověkem se buď promění a přejdou na jinou úroveň, čímž se zároveň posílí, anebo se naopak vytratí. V takovém případě je namístě říct, že problém spojený stímto člověkem byl vyřešen správně. Vědomá likvidace karmických spojení má za následek osvobození ducha.

Všechno nevhodné bude potřeba vykoupit anebo překonat, jelikož příčina i následek jsou přímo spojeny nepřetržitým vláknem. Pokud byla něčemu nebo někomu způsobena újma jakéhokoliv druhu, bude muset být nahrazena. Karma nás spojuje s těmi lidmi, jimž bylo provedeno něco dobrého anebo špatného. Pokládejme za jisté, že se znovu setkáme s osobami, s nimiž jsme spojeni karmickými vlákny. Na tato budoucí setkání bychom měli pomýšlet, abychom jako náhradu za minulost poskytli to nejlepší z toho, co můžeme dát. Pokud nyní neseme svůj kříž bez rozhořčení, stížností a nespokojenosti, ale svědomím nevyhnutelnosti karmického dopadu, je to moudrý způsob osvobození od minulých dluhů. Stejným způsobem bychom měli postupovat i při budoucích karmických setkáních.

Nikdy se ještě nestalo, aby stará aura z předchozích inkarnací nepůsobila únavně, zejména v případě, kdy nám karma přivádí do cesty nepříliš příjemné osoby. Ovšem až každé takové setkání skončí, nastoupí odlehčení, jako bychom se vzdali cizího vlastnictví. Nejméně polovina všech pozemských setkání pochází zpředchozích inkarnací: představme si zkušební figurky, které se spojují pod tlakem vyšší energie.

Karma má neomezený dosah, a proto vytváří složité kombinace, například dvojitou nebo trojitou příbuznost. V každém případě je lépe být člověkem, jenž platí, než tím, který bere, protože každá provedená úplata zavírá dveře za minulostí, zatímco každé nabytí může člověka znovu k něčemu přivázat. Učitel vás chce co nejdříve vidět mezi osobami, jež už splatily své staré dluhy

Text je z knihy:

Karmická setkání

Autor: Helena Rerichová

Pôvodná cena:11.20 EUR
Naša cena:10.08 EUR
Zľava:10.00 %

Významná duchovní učitelka promlouvá o mezilidských vztazích a jejich hlubším významu. Lidé se potkávají proto, aby spolu lépe řešili úkoly, aby si pomáhali na své cestě životem i na pouti duchovního vývoje. Pokud si to uvědomíme, dokážeme přijmout, že i nepříjemné či nepřátelské setkání má důležitý význam. Nechejte se inspirovat moudrými slovy této knihy a povzbudit k tomu, abyste veškeré své vztahy přijímali a prožívali mnohem vědoměji, vyrovnaněji a poklidněji.

Všetky dotyky, kontakty, sny a všetky videnia i stretnutia v tele, či už v hmotnom svete alebo vo svete nadpozemskom, to je iba pokračovanie vzájomných vzťahov, ktoré sme vytvorili a upevnili v minulosti. Reťazec budúcich následkov je nepretržitý a vedie do budúcnosti ako záruka nerozlučných zväzkov, s ktorými sme spojení.

Úryvok: Základ vzájemného vztahu s osobami, které mají v životě člověka mimořádný význam, se vytváří jako důsledek neustálých a dlouhodobých snah. Není možné okamžitě vytvořit to, na co jsou potřeba dlouhá léta, a možná i mnohé životy. Vlákno srdce je upevněno v čase. Ono nás přivádí k novým setkáním s těmi, s nimiž jsme se někdy v minulosti museli rozloučit. Avšak nekonečné je to, co je propojeno ohnivými vlákny oddanosti, lásky, věrnosti a společnými snahami. Je samozřejmé, že spojujícím článkem je učitel, to on sjednocuje spřízněné duše. Můžeme předpokládat, že se nic nepřerušilo a nic neskončilo, pouze nastala pauza, divadelní přestávka mezi dějstvími života, ale pouze dočasně, aby všechno mohlo opět pokračovat, jakmile vnější podmínky vytvoří odpovídající kombinaci prvků. Znovu přijdete na Zemi a budete opět spolu, stejně jako se shledáte v nadpozemském světě. O ty, již nám jsou blízcí duchem a jsou propojení vlákny světla, budeme pečovat s mimořádnou starostlivostí. Takových lidí je velmi málo, o to více však zasluhují naši pozornost a péči.

Knihu kúpite za najlepšiu cenu TU


foto: Pixabay


Pridaj komentár