Politická korektnosť sa stala tým najnešťastnejším náboženstvom na svete. Jej kedysi úctyhodná snaha pretvoriť našu spoločnosť na spravodlivejšiu teraz stelesňuje tie najhoršie prvky, aké môže obsahovať náboženstvo (a pritom nič z jeho krásy) – morálnu istotu a farizejstvo zbavené čo i len možnosti vykúpenia. Stalo sa z nej doslova zlé náboženstvo, ktoré sa správa ako zmyslov zbavené.

Nick Cave – spevák, hudobník, spisovateľ a herec

Odmietanie „kultúry negácie“ (cancel culture) zaoberať sa nepohodlnými ideami má dusivý efekt na tvorivú dušu spoločnosti. Tvorivosť je akt lásky, ktorý dokáže podkopať aj tie najzásadnejšie presvedčenia a názory, čím nám umožňuje vidieť svet novým, sviežim spôsobom. Sila, ktorá si nachádza zmysel v likvidácii náročných názorov, brzdí tvorivého ducha spoločnosti a napáda zložitú a rozmanitú povahu jej kultúry.

Ale to je to, kde sme. Sme kultúra v období premeny, a je možné, že smerujeme k spravodlivejšej spoločnosti – neviem – lenže za cenu akých podstatných hodnôt?

Nick Cave

originál: https://www.theredhandfiles.com/what-is-mercy-for-you/

preložila: Zuzana Šestáková

foto: Alessandro BonviniNick Cave and the bad seeds live @ Paladozza, licencia: Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Pridaj komentár