Hučanie a pískanie v ušiach sa nazýva tinitus. Dnes vám ukážem, ako tento problém súvisí s bunkovými elektrárňami – mitochondriami. Mitochondrie sa nachádzajú takmer v každej bunke (nie sú napr. v červených krvinkách). Ich úlohou je premeniť energiu potravy na takú energiu, ktorú bunky vedia využiť na svoju činnosť. Mitochondrie sú potrebné aj nato, aby sme počuli. Ukážem vám ako a pripravil som si pre vás aj obrázok, kde si celý tento mechanizmus môžete aj pozrieť.

Keď dorazí zvuk ako signál do ucha, prejde jednotlivými časťami ucha až do vnútorného ucha, kde sa zvukové podnety a vibrácie premieňajú na nervový podnet, ktorý ide do mozgu a človek to vnímame ako zvuk. Toto majú na starosti vláskové bunky. Celý proces premeny vibrácií na nervový podnet prebieha následovne.

Vlasové bunky sa rozkmitajú a do ich vnútra začne vstupovať minerál draslík. Tento proces uvoľní niektoré látky v bunke (glutamát), ktoré ovplyvnia nervové bunky. Počutý zvuk sa prenáša cez sluchový nerv ako elektrický signál do mozgu, kde sa zvuk spracuje.

Ak by sme mali „počuť ticho“ musí sa draslík vypumpovať z vlasovej bunky von. Na toto je potrebná energia, ktorú vyrábajú bunkové elektrárne – mitochondrie. Ak sú mitochondrie poškodené alebo nepracujú dobre, chýba energia na vypumpovanie draslíka a vlasové bunky stále signalizujú prichádzajúci zvuk a ľudia aj keď je ticho, počujú pískanie a hučanie v ušiach. A to je tinitus. 

A koľko energie je potrebné na vyčerpanie draslíka z vlasovej bunky von? Cca 40% energie ktorú bunka vytvorí. Je to kvantum energie! 

Jednou z príčin, ktorá vedie k poškodeniu mitochondrií sú antibiotiká. Predpokladá sa, že mitochondrie pochádzajú z baktérií, ktoré sa usídlili v bunke. Tu začali pôsobiť ako endosymbionty, to znamená že začali žiť v bunke a malo to prospech tak pre bunku ako aj mitochondriu. Mitochondrie majú svoj vlastný genetický materiál, ktorý je iný ako bunková DNA a je podobný bakteriálnemu genetickému materiálu.

„Vďaka“ svojej jednoduchej bakteriálnej štruktúre je DNA mitochondrií pomerne citlivá na vplyvy prostredia a liekov. Jedným z najviac ničiacich liekov pre mitochondrie sú antibiotiká s účinou látkou aminoglykozidmi. Tieto nájdete napr. v amikacíne, bramitobe, brulamycíne, gentamycíne, netromycíne a podobne. Liečba aminoglykozidovými antibiotikami spôsobuje výraznú stratu sluchu u 2 – 5% pacientov, čo sa pripisuje poškodeniu mitochondrií.

Dnes priatelia viete viac ako lekár, ktorý vás posiela po vyšetreniach a nakoniec vám povie čarovnú vetu „s tým sa musíte naučiť žiť“ alebo „pustite si rádio“. Toto je obraz medicíny, ktorú si platíme z našich daní a tvári sa ako jediná nositeľka pravdy na tomto svete.


S prianím pevného zdravia pre Vás pripravil
Andrej Medveď a jeho team
www.andrejmedved.sk, www.weltfit.sk, www.abczdravia.sk
andrej.medved9@gmail.com 
Pridaj komentár