Bruce Lipton je svetoznámy priekopník v oblasti prepájania vedy a duchovného pohľadu na život a vesmír („science and spirit“). Jeho kniha Biológia presvedčenia získala v r. 2006 americké ocenenie Best Science Book. Jedná sa o prelomové dielo v oblasti tzv. novej biológie – epigenetiky. Predstavuje nádejnú syntézu najmodernejšieho výskumu v oblasti bunkovej biológie a kvantovej fyziky. Je prelomom v tradičnom myslení, pretože ukazuje, že môžeme zmeniť naše telo, ak preprogramujeme svoje myslenie. Autor pútavo opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok.

Bruce Lipton sa spočiatku zaoberal skúmaním kmeňových buniek a správaním buniek. Podieľal sa na vývine novej metódy transplantácie tkaniva. Neskôr sa začal zaujímať o kvantovú fyziku a to, ako jej zákonitosti ovplyvňujú spracovávanie informácií bunkami. Bunková membrána je čosi ako mozog bunky, cez ktorý s bunkou komunikuje prostredie a podľa potreby „zapína/vypína“ jej genetické nastavenia. Tento objav bol v protiklade so zaužívaným názorom, že genetické predispozície sú nemenné a že majú rozhodujúci vplyv na fungovanie organizmu. Liptonove výskumy svedčia v prospech „duchovnejšieho“ názoru, a to, že čisto biologická stránka živých foriem je ovplyvňovaná a riadená informáciami mimo samotných buniek, čiže mysľou.

Rozhovor s Bruceom Liptonom:

V čom spočíva posúvanie hraníc konvenčných poznatkov?

Nová biológia odhaľuje úplne inú pozíciu ľudstva na Zemi. Veda dnes už začína uznávať, že sme integrálnou súčasťou ohromnej živej komunity, ktorá sa kolektívne označuje ako Gaia. Naše prežitie závisí od spolupráce všetkých organizmov v biosfére.

Aby sme zachránili náš svet, stačí zmeniť myslenie. Moja kniha Biológia presvedčenia k tomu poskytuje potrebné vysvetlenia.

Čo z vašich objavov najviac ovplyvnilo váš vlastný život?

Akonáhle som pochopil, ako fungujú bunky, úplne ma to zmenilo. Pochopil som, že život (bunka) je ovládaný signálmi z okolitého prostredia a že my tým pádom nie sme len bezmocné obete genetických programov. Taktiež keď bunka (organizmus) zahynie, jej typický signál (zodpovedajúci jej identite) v prostredí stále pretrváva. Takže máme určitú vonkajšiu identitu („dušu“ či „ducha“) a sme nesmrteľní. Toto poznanie ma zaplavilo hlbokým pocitom pokoja, pretože som sa zbavil najväčšieho strachu zo všetkých – strachu zo smrti. Pre mňa ako neduchovného vedca, ktorý pritom žiadne podobné dôkazy nehľadal, to bol skutočne nesmierne hlboký zážitok.

Ďalej sa môj život zmenil vďaka pochopeniu, ako boli moje gény a správanie naprogramované tým, čo som zažil počas detstva a dospievania. Umožnilo mi to preprogramovať sa – zbaviť sa škodlivých presvedčení a aktívne usilovať o zdravý, naplnený život.

Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré som v rámci svojho výskumu objavil, je, že my ľudia sme biologicky stvorení podľa vzoru jednotlivých buniek. Bunky sú akoby miniatúrni ľudia. Dokázal som uplatniť princípy života bunky vo svojom vlastnom živote, a to s úžasnými výsledkami.

Dokázal som uplatniť princípy života bunky vo svojom vlastnom živote, a to s úžasnými výsledkami.

Čo je pre vás najväčšou výzvou pri šírení nových objavov?

Náročné je prekonať súťaživosť a konzumný spôsob života, ku ktorému sme boli tak dlho vedení. Dnes sa vkladá množstvo peňazí do snáh zabrániť nášmu vývoju. Nie je v záujme tých, ktorí sa snažia ovládať civilizáciu, aby narastala osobná moc a sila jednotlivca. Nová veda prináša možnosť práve takejto osobnej posily, čím samozrejme ohrozuje organizácie ťažiace z vojen, konfliktov a chorôb. Takéto organizácie v súčasnosti vynakladajú obrovské prostriedky na ovládanie a obmedzovanie našich schopností prostredníctvom médií. Bojovať proti tomu je náročné, ale v posledných rokoch vidím, ako sa mení vedomie ľudí, ktorí tušia, že nejdeme správnou cestou, a hľadajú lepší smer. Našťastie existuje množstvo kníh, ktoré čitateľom v masovom merítku ukazujú, akú moc má vedomá myseľ. Som presvedčený, že sa blížime k prelomu v zmysle povestnej stej opice.

Čo všetko podľa vás ľudia v budúcnosti dokážu na základe týchto nových poznatkov?

Verím tomu, že ľudia dokážu doslova stvoriť raj na zemi. V budúcnosti sa naučíme ovládať kmeňové bunky a obnovovať svoje telá aj bez liekov. Naučíme sa získavať energiu priamo z prostredia ako breathariáni a nebudeme tak musieť konzumovať také obrovské množstvá potravy, ako doteraz. To všetko by malo viesť k predĺženiu života až na 120-140 rokov a pritom odbremeniť naše životné prostredie od nutnosti vyživovať nás. Je zaujímavé, že najnovšie výskumy dokazujú, že laboratórne organizmy prežijú dvakrát dlhšie, ak im obmedzíme príjem výživy a spomalíme tak ich metabolizmus.

Čo vás motivuje v súvislosti s reakciami ľudí na tvoju prácu?

Niet nič krajšieho, ako keď niekto využije poznatky novej vedy na to, že sám seba posilní a tým prekoná fyzické aj emocionálne útrapy, ktoré v živote má. A čím viac ľudí nastolí harmóniu vo svojom vlastnom svete, tým viac harmónie vládne aj vo svete mojom.

Nová veda vysvetľuje, ako si vytvárame svoju realitu. A keďže väčšina ľudí chce byť šťastná a zdravá, ich kolektívna vízia by mohla viesť k vytvoreniu práve takejto reality.

(redakčne krátené a upravené; originál v anglickom jazyku TU)


Eugenika vydala bestseller:

Bruce L. Lipton – Biológia presvedčenia

Táto kniha je prelomovým dielom v oblasti tzv. novej biológie. Predstavuje nádejnú syntézu najmodernejšieho a najlepšieho výskumu v oblasti bunkovej biológie a kvantovej fyziky. Je skutočným prelomom v tradičnom myslení, pretože ukazuje, že môžeme zmeniť naše telo, ak preprogramujeme svoje myslenie.

Autor pútavo opisuje mechanizmy, akými bunky prijímajú a spracúvajú informácie. Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok.

Úryvok: Sú opakujúce sa obrazy, ktoré pozorujeme v prírode, iba náhodné? Som presvedčený, že odpoveď je „určite nie“. Aby som vysvetlil, prečo verím, že fraktálna geometria definuje štruktúru života, musím sa vrátiť ku dvom bodom. Po prvé, príbeh evolúcie je príbehom smerovania k vyššiemu uvedomeniu. Po druhé, pri našom štúdiu membrány sme odhalili receptor –  efektorový proteínový komplex (IMP) ako základnú jednotku vedomia/inteligencie. Z toho vyplýva, že čím viac proteínových receptor-efektorov organizmus má, tým väčšie môže mať uvedomenie a tým vyššie stojí na rebríčku evolúcie. Existujú však fyzické obmedzenia brániace neustálemu zvyšovaniu počtu proteínových receptor-efektorov, ktoré sa vmestia do bunkovej membrány. Priemer proteínov „vedomia“ je približne rovnaký, ako priemer fosfolipidov, v ktorých sú zabudované. Pretože je hrúbka membrány striktne definovaná, nemôžete do nej nastrkať množstvá IMP tak, že ich budete ukladať nad seba. Ste obmedzení vrstvou hrubou ako jeden proteín. Preto je rozšírenie povrchu membrány jedinou možnosťou, ako zvýšiť počet proteínov vedomia.

Pôvodná cena: 8.90, EUR Naša cena: 8.01 EUR, Zľava: 10.00 %Pridaj komentár