Odpustenie alebo výzva odpúšťať je v našej kultúre i spiritualite významný princíp a bežný pojem. Čo však môže znamenať radikálne odpustenie?

Colin Tipping vysvetľuje, že pri radikálnom odpustení úplne odpadá tradičné delenie na toho, komu bolo ublížené, a toho, kto sa dopustil niečoho zlého. Pri radikálnom odpustení človek chápe, že všetko, čo zažíva, má nejaký hlbší alebo vyšší účel, a že všetci sme zodpovední za všetko, čo sa objavuje v našej realite, a tým pádom nemá dôvod cítiť sa ako niekto, komu bolo ublížené. V pravom slova zmysle sa tak vlastne ani nejedná o odpustenie (pretože už niet komu ani čo odpúšťať), ale o úplne iný pohľad na ťažké či bolestné situácie v našom živote. Tento nový pohľad nám dáva namiesto sebaľútosti a ukrivdenosti silu, moc, vedomie nezraniteľnosti a pocit slobody.

Radikálne odpustenie nás vyzýva k radikálnej zmene vnímania sveta a k novému výkladu toho, čo sa deje v našich životoch, tak, aby sme sa prestali cítiť ako obeť.

Archetyp obete je v nás hlboko zakorenený. Odjakživa hráme úlohy obetí vo všetkých oblastiach nášho života a presviedčame samých seba, že delenie ľudí na obete a agresorov je absolútnym základom ľudskej existencie. Aby sme sa vymanili spod vplyvu tohto veľmi silného archetypu, musíme ho nahradiť niečím radikálne odlišným – niečím duchovne oslobodzujúcim, čo nás  vyvedie z drám našich životov tak, aby sme boli schopní uvidieť širší obraz a „vyššiu“ pravdu. Keď túto pravdu zbadáme, pochopíme skutočný význam nášho utrpenia a budeme schopní transformovať ho na lepšie poznanie, múdrosť, súcit a vedomie našej v skutočnosti neohroziteľnej slobody.

Autor poukazuje aj na to, že dokonca Ježiš Kristus nám v skutočnosti chcel dať pôsobivý príklad toho, čo znamená transformácia archetypu obete, lenže my sme z neho paradoxne urobili najvyššiu obeť, jeho odkaz sme prekrútili a na jeho nesprávnom pochopení vybudovali masochistickú životnú filozofiu!

Tipping rozoberá aj predstierané odpustenie a poukazuje na rafinované spôsoby nášho ega, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sme odpustili, no v skutočnosti to tak nie je a bolesť v našom vnútri ostáva. Aby však nedošlo k mylnému pochopeniu: radikálne odpustenie neznamená, že bagatelizujeme alebo popierame pocity bolesti, krivdy, zrady a podobne. Naopak, poctivé precítenie a prijatie našich emócií tvorí veľmi dôležitú súčasť procesu, ktorý kniha popisuje.

Autor tiež skúma, ako sa v našom živote opakujú určité vzťahové vzorce, a učí, ako sa z nich vymaniť, nahradiť ich pozitívnymi postojmi.

Jedná sa o knihu praktickú, ktorá chce čitateľa previesť osobnou premenou. Nájdete tu preto aj konkrétne, podrobné návody, ukážky a príklady zo života.  Táto kniha transformuje váš pohľad na minulosť aj na to, čo sa s vami deje v súčasnosti, najmä s ohľadom na medziľudské vzťahy. Je to jedna z tých kníh, ktoré majú moc zmeniť váš život.

Päť fáz radikálneho odpustenia

  1. Rozprávanie príbehu

V tejto fáze si niekto ochotne a so súcitom vypočuje váš príbeh a rešpektuje ho v tej chvíli ako pravdivý. (Keď robíme pracovný list, tá osoba môžete byť vy sami.)

Vypočuť si príbeh a byť jeho svedkom je prvý a nesmierne dôležitý krok na to, aby sme sa s ním rozlúčili. Aby sme mohli opustiť archetyp obete, musíme pocit obete najskôr naplno prežiť. Rovnako tak si musíme plne privlastniť svoj príbeh z hľadiska obete a vyhnúť sa na tomto stupni akémukoľvek duchovnému výkladu. Ten príde neskôr, v kroku 4.

Tu musíme začať od toho, kde sme (alebo sme boli, ak sa vraciame do minulosti, aby sme niečo vyliečili). Cieľom je v prvom rade precítiť bolesť, ktorá spôsobila energetický blok.

  1. Precítenie pocitov

To je životne dôležitý krok, ktorý chcú niektorí takzvaní duchovní ľudia vynechať s tým, že by nemali mať „negatívne“ pocity. Týmto odmietaním sa popiera závažný bod, že v našej schopnosti plne precítiť naše pocity tkvie autentická sila a že práve takto sa prezentujeme ako úplné ľudské bytosti. Liečebná cesta je v podstate emocionálna cesta. Ale nemusí byť iba plná bolesti. Je prekvapujúce, že keď klesáme po jednotlivých úrovniach emócie a dovolíme si precítiť autentickú bolesť, môže sa rýchlo premeniť na pokoj, radosť a vďačnosť.

  1. Príbeh sa rúca

Tento krok má zistiť, ako náš príbeh začal a ako naša interpretácia udalostí viedla k istým (nesprávnym) presvedčeniam v našej mysli, ktoré ovplyvňujú to, ako o sebe zmýšľame a ako žijeme svoj život. Keď dospejeme k poznaniu, že naše príbehy sú z veľkej časti nepravdivé a ako také ich využíva naše ego na to, aby nás udržalo v zajatí archetypu obeti, získame silu sa s nimi vyrovnať a vyliečiť svoje životy.

Pri tomto kroku by sme mohli uplatniť vysoký stupeň súcitu s osobou, ktorej odpúšťame, a pochopiť, aký život často je, akí sme všetci nedokonalí a uvedomiť si, že všetci vždy robíme všetko, ako najlepšie vieme s pomocou toho, čo máme.

  1. Dávame príbehu nový rám

Práve tu si umožníme posunúť naše vnímanie takým spôsobom, že namiesto tragédie uvidíme situáciu ako niečo, čo sme vlastne chceli zažiť a čo bolo nevyhnutné pre náš ďalší rast. V tomto zmysle to bolo dokonalé. Občas budeme schopní chápať ten dar priamo a okamžite sa z neho poučiť. Ale oveľa častejšie bude nutné vzdať sa potreby posudzovať a podvoliť sa myšlienke, že každá situácia obsahuje dar bez ohľadu na to, či sme si toho vedomí, alebo nie.

  1. Integrácia

Keď sme si dovolili vidieť dokonalosť v určitej situácii, je nevyhnutné integrovať túto zmenu na bunkovej úrovni. To znamená včleniť ju do nášho fyzického, mentálneho, emocionálneho a duchovného tela, takže sa stanú súčasťou nášho Ja.

Viac v knihe:

Colin C. Tipping – Radikálne odpustenie

Odpustenie či výzva odpúšťať je v našej kultúre aj spiritualite bežným pojmom. Čo však môže znamenať radikálne odpustenie?

Colin Tipping vysvetľuje, že pri radikálnom odpustení úplne odpadá tradičné delenie účastníkov „drámy“ na obeť a toho, kto sa dopustil niečoho zlého. Pri radikálnom odpustení človek chápe, že všetko, čo zažíva, má nejaký hlbší alebo vyšší účel, a že všetci sme zodpovední za všetko, čo sa objavuje v našej realite, a tým pádom nemá dôvod cítiť sa ako niekto, komu bolo ublížené. V pravom slova zmysle sa tak vlastne ani nejedná o odpustenie (pretože už niet komu ani čo odpúšťať), ale o úplne iný pohľad na ťažké či bolestné situácie v našom živote. Tento nový pohľad nám dodáva namiesto sebaľútosti a ukrivdenosti silu, moc, vedomie nezraniteľnosti a pocit slobody.

Radikálne odpustenie nás vyzýva k radikálnej zmene nášho vnímania sveta a k novému výkladu toho, čo sa deje v našich životoch tak, aby sme sa prestali cítiť ako obeť.

Archetyp obete je v nás hlboko zakorenený. Odjakživa hráme úlohy obetí vo všetkých oblastiach nášho života a presviedčame samých seba, že delenie ľudí na obete a agresorov je absolútnym základom ľudskej existencie. Aby sme sa vymanili spod vplyvu tohto veľmi silného archetypu, musíme ho nahradiť niečím radikálne odlišným – niečím duchovne oslobodzujúcim, čo nás  vyvedie z drám našich životov tak, aby sme boli schopní uvidieť väčší obraz a pravdu, ktorá sa nám zatiaľ skrýva. Keď túto pravdu zbadáme, pochopíme skutočný význam nášho utrpenia a budeme schopní transformovať ho do vyššieho poznania, múdrosti, súcitu a vedomia slobody.

Dokonca aj Ježiš Kristus, ako poukazuje autor, nám v skutočnosti chcel dať pôsobivý príklad toho, čo znamená transformácia archetypu obete, lenže my sme z neho paradoxne urobili najvyššiu obeť, jeho odkaz sme prekrútili a na jeho nesprávnom pochopení vybudovali masochistickú životnú filozofiu.

C. Tipping rozoberá aj predstierané odpustenie a poukazuje na rafinované spôsoby nášho ega, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sme odpustili, no v skutočnosti to tak nie je a bolesť v našom vnútri ostáva. Aby však nedošlo k mylnému pochopenie alebo k opačnému extrému, radikálne odpustenie neznamená, že bagatelizujeme pocity bolesti, krivdy, zrady a podobne. Naopak, poctivé precítenie a prijatie našich emócií tvorí veľmi dôležitú súčasť procesu, ktorý kniha popisuje. Mimochodom, jedná sa o knihu praktickú, ktorá nechce len mudrovať, ale sprevádzať  čitateľa osobnou premenou. Nájdete tu teda aj konkrétne, podrobné návody, ukážky a príklady zo života. Autor tiež skúma, ako sa v našom živote opakujú určité vzťahové vzorce, a učí, ako sa z nich vymaniť, nahradiť ich pozitívnymi postojmi. Táto kniha transformuje váš pohľad na minulosť aj na to, čo sa s vami deje v súčasnosti, najmä s ohľadom na medziľudské vzťahy. Je to jedna z tých kníh, ktoré majú moc zmeniť váš život.

Pôvodná cena: 12.20 EUR, Naša cena: 10.98 EUR, Zľava: 10.00 %

foto: https://www.maxpixel.net


 

Pridaj komentár