Vzťahy prechádzajú krízami. Niektoré prekonávať vieme, niektoré sú nad naše momentálne sily a možnosti. Každá kríza je príležitosťou k vybudovaniu si zdravšieho vzťahu k sebe, ale aj k partnerovi.

Olajos

Žijeme v dobe, kedy sa vzťahy menia, pretože sa meníme my. Tradičné modely a predstavy o vzťahoch sú spochybňované.  Ak vzťah nevyhovuje našim potrebám, prestávame sa v ňom cítiť dobre. Pokiaľ sa nám s partnerom nepodarí otvorene hovoriť o tom, čo by sme radi zmenili, vytráca sa blízkosť. Partneri sa vzďalujú.

Vzťah býva ohrozovaný napätím spôsobeným nespokojnosťou, hnevom, neverou, žiarlivosťou, ignoráciou, ľahostajnosťou, zraňujúcou komunikáciou alebo ponižovaním partnera. Krik, hystéria a hádky sú prejavom frustrácie a bezmocnosti. Ak sa konflikty objavujú častejšie a nedarí sa vám s partnerom nadviazať spoločnú reč, je načase poradiť sa a získať tým nadhľad, aby mal pár šancu dostať sa zo začarovaného kruhu.

Vzťahy sa rúcajú, ak nezdieľajú oba partneri podobné princípy, ak nepochopili o čom vzťahy sú, čo sa v nich učíme a čo je reálne od partnera očakávať. Nejeden vzťah je vystavený stretom dvoch predstáv, opakujúcim sa krízam, tlaku, dusnu, nepochopeniu či sklamaniu. Mnohé vzťahy sa rozpadnú a nemuseli by. Dnes je ľahšie zo vzťahu odísť, ako upraviť vzťahy v rodine tak, aby sme dosiahli harmóniu alebo udržiavali zdravú dynamiku.

Väčšina tých, ktorí v minulosti podstúpili párovú terapiu, neskôr uviedli, že sa vďaka nej lepšie zorientovali v tom, čo sa deje, dozvedeli sa od partnera niečo, čo im pred tým nepovedal, od neho nepočuli. Uviedli, že sa cítili spokojnejšie.

Vlečúce sa partnerské problémy majú negatívny dopad na vaše zdravie, psychiku a celkovo kvalitu života. Mnohé problémy vznikajú zbytočne a oberajú vás o energiu. Neviete si sami poradiť? Nebojte sa požiadať o pomoc. Nezávislý pohľad na vec vás môže posunúť.

Ako je možné, že keď povie cudzia, nezávislá, kompetentná osoba to isté ako partner, ten druhý zrazu nie len že počuje, ale tomu začína rozumieť? 

Partneri v kríze bývajú na seba už „hluchí“, nepočúvajú sa, príp. neberú dostatočne vážne, čo ten druhý hovorí. Považujú jeho žiadosti a prosby za výmysly, nátlak, manipuláciu, dokonca za osobný útok. Vnímajú skôr spôsob ako im to ten druhý vraví, ako obsah samotný. Opakovanie „nevypočutej“ požiadavky spôsobuje u oboch hnev a napätie sa stupňuje. Nie všetky hnevy, ktoré v sebe nosíme si uvedomujeme. Neraz si patrneri neuvedomujú, že na seba reagujú podráždene, zvyšujú hlas, v tóne je cítiť výčitky, dokonca výsmech, či pohŕdanie. Aby sa dvaja dohodli, pomôže tretia osoba, ktorá im pretlmočí to, čo majú na srdci. V prítomnosti terapeuta zväčša obaja volia láskavejší tón a zvyšuje sa ich ochota riešiť problém a dozvedieť sa viac. Napomáha to prekonaniu krízy a utíšeniu emócií.

Jedným z cieľov párovej terapie je vzájomné porozumenie si. Pochopenie seba vo vzťahu. Uvedomenie si, čo vnášam do vzťahu ja a aký vplyv to má na partnera a vzťah. Niektorí ľudia majú predsudky a obavy z návštevy párového terapeuta. Boja sa, že bude odhalené niečo, čo by mohlo byť pre nich nežiadúce, boja sa, že by sa mohlo niečo, na čo sa príde otočiť proti nim. Mám skúsenosť, že tí, ktorí odvahu nájdu, bývajú príjemne prekvapení, ako párová terapia prebieha. K odhaľovaniu toho, čo patrnerov trápi, využívam rôzne metódy, niekedy aj hry na to určené, ktoré odhalia nie len príčiny neporozumení, ale zároveň prinášajú aj cestu k ich vyriešeniu. Obnovením komunikácie partneri objavujú nové možnosti, ako si napĺňať potreby, ktoré od vzťahu a partnera nedostávali. Cieľom terapie nemusí byť vždy obnova, či záchrana vzťahu. Niekedy má zmysel sa radšej rozísť, avšak s pochopením a na úrovni.

Vzťahová poradňa je určená párom, ale aj individuálnym záujemcom, ktorí trpia nezáujmom partnera riešiť vzťahové problémy.

Kedy vyhľadať párovú terapiu:

 • Dostali ste sa vo vzťahu do situácie, kedy sa už spolu nedokážete pohnúť ďalej, emócie vás valcujú?
 • Na rozchod ste ešte nedozreli, hľadáte však pomoc alebo radu, ako opäť nájsť spoločnú reč?
 • Radi by ste porozumeli, prečo sa váš vzťah ocitol v kríze?
 • Ako krízou prejsť, prípadne ako ju využiť vo svoj prospech?
 • Ocitli ste sa v situácii, kedy ste sa definitívne rozhodli pre odchod, rozchod alebo rozvod a neviete ako to oznámiť partnerovi či deťom?
 • Potrebujete sa uistiť, že ste už vyčerpali všetky možnosti a jediné riešenie je rozchod?

Témy vzťahovej poradne:

 • Hranice vo vzťahu: Čo partnerovi dovoliť a čo už nie?
 • Sloboda a dôvera vo vzťahoch
 • Komunikácia a emócie vo vzťahu
 • Blízkosť, žiarlivosť a strachy z opustenia
 • Čo očakávam od partnera a vzťahu
 • Kde sú hranice zdravej spolupatričnosti vo vzťahu a kde začína závislosť
 • Ponižovanie a agresivita vo vzťahoch
 • Frustrácia z častých nedorozumení s partnerom
 • Chlad a nezáujem vo vzťahoch

autorka: PhDr. Radoslava Olajos


Súvisiace články:

O strachu a vine

 

– Vracajú sa vám stále životné strachy a obavy?


 

Pridaj komentár