Naším prirodzeným stavom je blahobyt a dokonalé zdravie. (Bez ohľadu na vek!!) Tomuto stavu však môžeme zamedziť tým, ak si dlhodobo pestujeme odpor či vnútorný nesúlad. Náš vnútorný súlad či nesúlad je to jediné, čo má naozaj vplyv na náš zdravotný stav i na všetko ostatné v našom živote.

Nie je ťažké vedieť, kedy si škodíme: stačí si uvedomovať svoje pocity. Každá myšlienka, rozhovor alebo aktivita, pri ktorej máme nepríjemný pocit, vyvoláva vibrácie odporu, bráni toku „dobrej“ energie a zahajuje priťahovanie niečoho, čo nechceme. A každá myšlienka, z ktorej máme dobrý pocit, nám zabezpečuje zdravie, prosperitu a blaho. Naučme sa preto cielene usmerňovať svoje myslenie a to, ako sa cítime!

Kniha sa zameriava na tri oblasti:

1. Peniaze, prosperita, materiálna hojnosť.

2. Zdravie, telesný stav, hmotnosť (snaha schudnúť).

3. Práca, povolanie, životné poslanie.

V každej z nich sa uvádzajú konkrétne príklady a metódy, ako postupovať, aby ste dosiahli to, čo chcete. Väčšina textu je písaná formou rozhovoru – odpovedí na typické otázky súvisiace s vyššie uvedenými témami.

Dozviete sa tu a pochopíte, prečo množstvo peňazí, ktoré máte, zodpovedá vášmu presvedčeniu. Že neexistuje fyzický stav, ktorý by sa nedal zlepšiť. Že ideálna hmotnosť nie je záležitosť jedla, ale myslenia. Že vaším skutočným „životným poslaním“ je radosť a rast. A že keď niečo chcete, vôbec nejde o to, aby ste sa „snažili zo všetkých síl“, pretože nijaká činnosť nenahradí vnútorný nesúlad! Všetko v skutočnosti „robia“ naše myšlienky a im zodpovedajúce vibrácie.

Esther Hicks a jej učenie tvrdí zopár vecí, ktoré sa nie každému musia páčiť, ale ktoré svedčia o tom, že tento svet nie je nespravodlivý a zlý. Napríklad:

  • Bohatstvo nie je obmedzené ako koláč, z ktorého si tých pár mocných a nenažraných odreže obrovský kus, takže „nám bežným ľuďom“ neostane nič.
  • V skutočnosti nám neškodia žiadne potraviny, lieky a podobne, ale to, čo si o nich myslíme.
  • Naše vzťahy s inými sú ovplyvňované oveľa viac tým, čo si o daných jedincoch myslíme, ako tým, čo s nimi robíme či zažívame.
  • Nepomôže nám odísť, pokiaľ nezmeníme svoje vibrácie (a teda ťažisko svojej príťažlivej sily).
  • Nikto nepotrebuje nikoho iného ani žiadne špeciálne podmienky na to, aby sa vyliečil alebo žil bohatý život.

Všetko, čo si myslíme, alebo čo nahlas vyjadrujeme, ovplyvňuje to, ako sa cítime. Keď si začneme myslieť niečo iné, začneme sa aj inak cítiť. (Táto súvislosť je veľmi ľahko overiteľná; skúste to chvíľu pozorovať a uvidíte sami.)

Problém môže nastať v prípade, že si človek nie je dosť dobre vedomý toho, ako sa vlastne naozaj cíti. Na mnohé pocity a nálady (a špeciálne v súvislosti s určitými témami) sme totiž navyknutí. Ľudia všeobecne buď nie sú naučení vnímať, ako sa naozaj cítia, alebo si toho vedomí sú, ale nechcú si to priznať (lebo majú potrebu sami seba aj/alebo ostatných presviedčať, akí sú dobrí, láskaví, pozitívni, v pohode, nad vecou a pod.).

Kľúčové je preto začať si naozaj úprimne všímať a priznávať, ako sa vlastne cítime.

Veľmi závažný je aj náš návyk odôvodňovať a obhajovať si, ako sa cítime. O to ale vôbec nejde! Jasné, že človek sa nejako cíti preto, lebo na to má dôvod. Zákon príťažlivosti však nereaguje na to, ako sa cítime (čiže na naše vibrácie), z nejakého ľudského morálneho hľadiska!!! Je teda doslova revolučné začať si klásť otázku: „Čo je pre mňa dôležitejšie – mať pravdu, alebo cítiť sa dobre?“

Filozofia a prax Abrahámovho učenia znamená absolútne „duchovný“ prístup k životu (v zmysle pochopenia, že náš hmotný, fyzický svet vyviera z nehmotnej sféry, je tvorený myšlienkami a vibráciami), pričom však za hlavný cieľ ľudského života nepokladá (na rozdiel od iných učení) povinné, osudové či karmické „zvládanie lekcií“, ale radosť z tejto existencie, radosť zo života – ktorá automaticky prináša aj osobný rast, dobré zdravie a naplnenie túžob.

Viac v knihe:


foto: https://pixabay.com/


Pridaj komentár