V Rusku horia lesy. Prebieha proces uvoľňovania vibračného pôsobenia napätia na planéte. Obyvatelia Ruska, a nielen oni, produkujú silné emočné vibrácie vlniace sa priestorom, ktoré sú príťažlivosťou zhodné s emočným odporom iných ľudí voči Rusku. Vzájomná mohutná a neviditeľná sila odporu sa v danom prostredí prejavuje uvoľnením energie ohňom a teplom. Deje sa to v Sibíri na málo obývanom území preto, aby dopad na ľudské bytosti nebol tak extrémny. Túžba ľudí na premenu, zatiaľ ešte má vibračnú silu. Ak sila túžby oslabne a začne pôsobiť apatia a beznádej, energetické sily odporu sa prejavia v plnej sile v husto obývaných oblastiach, aby ľudské bytosti odišli z hmoty tela a viac na Zemi nepôsobili. Uvoľňovanie hromadiaceho napätia sa prejaví. Nezabráni tomu nikto. Napätie je už vytvorené a tvorí sa ďalej. Tvoríte ho, ľudia. Je preto potrebné pôsobiť a prostredím šíriť vibráciu pokoja a kľudu. Táto vibrácia sa svetelným procesom hviezd, ale aj vedomou svetelnou zložkou bytia, rýchlo dostane ku každému, či si to uvedomuje alebo nie. Pôsobením pokoja nastáva uvoľňovanie napätia a tak prestávajú pôsobiť, alebo sú menej intenzívne zložky odporu, ktoré sú zodpovedné za to, že dôjde k silnému uvoľneniu napätia kdekoľvek na planéte. Pôsobenie pokoja, ticha a kľudu vnímajú všetci bez rozdielu. Ktokoľvek si je vedomý a pozná proces šírenia vibrácií, začni zámerne, cielene vibrovať, chvieť, vlniť sa dlhodobo pokojným tichom. Nech sa prejaví v plnej sile tvoja jasnosť a čistota úmyslu pre všetkých, čo existujúc nevedome pôsobia odporom. Bytie v napätí je extrémne neznesiteľné.


Pridaj komentár