Nové vydanie knihy, ktorá pôvodne vyšla v prvej dvadsiatke veľmi úspešných diel Eugeniky počas prvých pár rokov existencie nášho vydavateľstva.

Táto kniha vám jasným, zrozumiteľným a pritom veľmi empatickým spôsobom pomôže odhaliť hlbšie súvislosti medzi fyzickým a duchovným svetom človeka. Mnohí čitatelia – odborníci i laici – ju považujú za najlepšiu knihu o čakrách. Tému čakier totiž ďaleko presahuje. Jedná sa o celistvého, hlboko inšpiratívneho sprievodcu po všetkých ľudských telách (fyzickom, emocionálnom aj mentálnom) a o ľudskom živote vôbec.

Na základe pochopenia tejto filozofie i jej prakticej aplikácie je možné dosiahnuť zdravie a životnú harmóniu.

Čakry ako energetické centrá našej bytosti umožňujú prepojenie medzi rôznymi úrovňami vedomia a duše. Je ich sedem, nachádzajú sa na určitých miestach nášho tela a sú zodpovedné za určité procesy v našom organizme a psychike. Kniha Léčivá síla čaker v praxi je hlbšia, ako väčšina iných publikácií o čakrách.

Jej autorkou je britská lekárka, ktorá po dlhodobej praxi klasickej medicíny objavila reálnosť subtílnejších zložiek ľudského tela. Vo svojej knihe spája náuku o čakrách s problematikou zdravia. Choroby sú podľa jej pozorovania spôsobené nesprávnym fungovaním čakier alebo, inými slovami, energeticko-psychickou nerovnováhou.

Tento pohľad na človeka preberá dr. Pageová od základu. Vysvetľuje, že človek nemá len hmotné telo, ale množstvo ďalších vitálnych zložiek. Tieto jasne a konkrétne popisuje, pričom rozoberá ich súvislosť s príslušnými oblasťami nášho života, ako aj ich vzájomný vzťah. Pochopiteľne rozoberá podrobne tiež samotné čakry. Pri všetkom kladie dôraz na rôzne úrovne a formy porúch či chorôb.

Výklad je priebežne dopĺňaný príkladmi z praxe, aby mal čitateľ možnosť názorne pochopiť, ako vlastne my ľudia fungujeme v bežnom živote.

V celej knihe je prítomné nezlomné presvedčenie, že všetko, čo prežívame, slúži nášmu rastu a duchovnému vývoju a teda prináša niečo pozitívne, aj keď to tak niekedy navonok nevyzerá. V tomto svetle sa Christine Page díva aj na chorobu: ako na signál nerovnováhy či neúprimnosti v našom živote, ktorý nás chce primäť túto nerovnováhu napraviť, niečo si lepšie uvedomiť, priznať a podobne. Kniha môže preto veľmi dobre slúžiť na pochopenie konkrétnej choroby a následne čitateľa nasmerovať na cestu k uzdraveniu a uvedomeniu. Je dôležitým kľúčom k pochopeniu nášho organizmu a skrytých síl psychiky, podvedomia i nášho vyššieho Ja. Pomôže jednak tomu, kto hľadá uzdravenie, ako aj tomu, kto sa venuje liečeniu druhých.

Úryvok:

Co se týče uvědomění vlastní ceny, prožívala jsem napřed období, kdy jsem se cítila naprosto neschopná, a pak dobu, kdy jsem byla velmi sebejistá, dalo by se říct egoistická nebo dokonce sobecká.

Když to vezmeme od začátku, tak člověk, který se cítí bezcenný a není schopen si uvědomit vlastní hodnotu, často přijímá roli pomocníka nebo utěšovatele, který je tu jen pro druhé, a to mu dává pocit vlastní identity… má potřebu, aby ho druzí potřebovali. Vyžaduje si pochvalu. Ani sebevětší množství pochvaly však nevytvoří vědomí vlastní hodnoty, dokud člověk nezačne sám důvěřovat ve vlastní síly.

Po nějaké době neustálá potřeba uznání a její nedostatek ze strany okolí vede ke stavu sebestřednosti, což je to poslední, co by si takový člověk myslel, že se mu může stát.

Na druhé straně egoista, který si přeje být centrem pozornosti, často také cítí nedostatek vlastní hodnoty, pokud není hvězdou společnosti.

Podle principu jin-jang není žádný stav bytí statický a může se přeměnit v opačný pól. V souladu se zákonem rovnováhy musí prostě dojít k přeměně, aby se zabránilo setrvávání v krajních polohách.

Až schopnost ocenit sama sebe na úrovni vlastní vnitřní bytosti způsobí, že už nebudeme dále závislí na vnějších názorech.

* * *

Čakra základní, křížová a solar plexu se vztahuje k osobnosti; srdeční, krční a korunní se vztahuje k duši. Třetí oko slouží jako prostředník mezi duší a osobností.

Osobnost je nositelem duše na této zemi. Proto je rozvoj nižších tří čaker životně důležitý, jelikož umožňuje úplné vyjádření energií duše.

Dříve, než může nějaký podnět vyústit v aktivitu, musí být splněny tři hlavní podmínky: vůle jednat, schopnost vytvořit plán a schopnost získat potřebné materiální prostředky.

Například:

Přemýšlím, že upeču koláč = podnět

Mám vůli to provést = síla vůle

Vyberu nebo vymyslím recept = síla tvořivosti

Shromáždím potraviny = síla přitažlivosti

Peču koláč = projev, materializace podnětu

Základní čakra přijímá vůli osobnosti. Korunní čakra přijímá vůli duše. Křížová čakra přijímá a vyjadřuje vůli osobnosti. Krční čakra přijímá a vyjadřuje vůli duše. Čakra solar plexu přitahuje to, co je třeba k uspokojení přání osobnosti. Srdeční čakra přitahuje to, co je třeba k uspokojení přání duše.

Když se duše hlouběji inkarnuje do fyzické formy, přijímají tři nižší čakry jim odpovídající (analogickou) vyšší energii a tyto dvě energie, tj. energie osobnosti a duše, se spojují…

Viac sa dočítate v knihe:

Léčivá síla čaker v praxi

Autor: Christine Page

Pôvodná cena:11.70 EUR
Naša cena:10.53 EUR
Zľava:10.00 %


foto: https://www.maxpixel.net


Pridaj komentár