Dan Millman Čísla života

Výborná a zaujímavá kniha, ktorá v sebe spája numerologickú typológiu osobnosti a hlbokú duchovnú múdrosť.

Dan Millman je známy svojím Pokojným bojovníkom, čo je rovnomenná kniha a zároveň aj originálny archetyp – typ človeka, ktorý opísal a definoval práve tento autor. Pokojný bojovník je človek, ktorý chápe vyššie či hlbšie súvislosti a pritom je aktívny, tvorivý, komunikatívny a podobne. Nie je to iba mystik alebo mudrc, ale vysoko vyspelá ľudská bytosť, ktorá vedome formuje, utvára a ovplyvňuje svoje okolie a svet, v ktorom žije.

Presne týmto spôsobom Millman berie aj numerológiu: ako nástroj, ktorý človeku umožňuje lepšie pochopiť svoje silné i slabé stránky, svoje špecifické sklony, vlastnosti, potreby či túžby, a na základe toho začať lepšie riešiť svoje problémy alebo účinnejšie kráčať za tým, čo chce a čo by ho naplnilo. Toto, pravda, robí do istej miery každá numerologická alebo astrologická príručka; táto kniha sa však špecializuje vyslovene na celistvý duchovný rast a rozvoj. Dosť podrobne je tu rozpracovaný systém rád, odporúčaní, návodov a podnetov; nájdete tu otázky na zamyslenie aj „kľúče k naplneniu vášho osudu“, ako aj praktické rady a cvičenia, ktoré vám chcú pomôcť maximálne rozvinúť svoj potenciál, naplniť svoje poslanie a prekonať vrodené prekážky a problémy na ceste životom.

Popisy ľudí a ich prejavov a potrieb podľa tu uvedených dôležitých životných čísiel sú pozoruhodne výstižné, pričom siahajú naozaj do hĺbky duše. 

Mimoriadne zaujímavý je Millmanov koncept tzv. duchovných zákonov, ktorých definuje sedemnásť. Tieto zákony vystihujú dôležité aspekty ľudského života a vysvetľujú súvislosti, ktoré určujú, prečo určité veci prebiehajú tak či onak. A ako všetky zákony, aj tieto môže každý človek využiť vo svoj prospech, ak ich pozná a rešpektuje. Pri každom číselnom type osobnosti sa napríklad uvádza aj to, ktoré z týchto duchovných zákonov sú pre daného jedinca osobitne dôležité a ako by sa nimi mal riadiť.

Čo sa týka konkrétnych numerologických foriem, predovšetkým sa tu podrobne rozoberajú takzvané osudové čísla; tie sa vyrátajú z dátumu narodenia a môže ich predstavovať číslica od 0 po 9. Okrem tohto základného numerologického typu je možné odvodiť si z dátumu narodenia aj čísla životnej cesty (tvoria ich dvojčísla). Ďalej sa v tejto knihe nachádza aj pojednanie o vzťahoch a o tom, čo o určitom vzťahu prezrádzajú čísla odvodené z dátumov narodenia oboch osôb a návod, ako si to vyrátať a zistiť, čo to znamená. Záverečná kapitola vysvetľuje filozofiu deväťročných životných cyklov; tu sa tiež dozviete, čo a ako treba spočítať aj ako si to vysvetliť.

Kniha Čísla života obsahuje veľa poznania, inšpirácie a životnej pomoci, a to spôsobom, ktorý je aj hravý a zábavný. A hlavne k tomu všetkému nepotrebujete nič viac než poznať dátum narodenia – či už svoj, alebo niekoho, koho by ste chceli lepšie spoznať alebo pochopiť.

Robin Steinová – Numerológia – Čísla lásky

Toto je jedna z klasických a svetoznámych učebníc numerológie. V slovenčine ju vydala práve Eugenika. Je veľmi obsiahla a podrobná, pritom však písaná celkom jasne a sympaticky.

Autorka vám zreteľne ukáže, ako a čo všetko sa dá zistiť z dátumu narodenia, a to hlavne na základe tzv. mriežky. Číselná mriežka odvodená z dátumu narodenia obsahuje dosť prvkov na to, aby poskytla pomerne komplexnú predstavu o danom človeku a jeho vlastnostiach, sklonoch a túžbach, ako aj  problémoch, blokoch, zlých vlastnostiach a slabých stránkach. Ukrýva sa v nej aj predstava o „osude“ či životnom poslaní; spôsob, akým tento jedinec prežíva intímne vzťahy, a veľa ďalšieho.

Kniha všetko zrozumiteľne vysvetľuje aj ilustruje príkladmi. Ani výpočty, ani interpretácie tak pre vás nebudú nič zložité, ale naopak fascinujúce a zábavné.

Druhá polovica tejto príručky sa venuje ešte všelijakým iným možnostiam, ktoré nám ponúka veda zvaná numerológia: čísla dňa, mesiaca a roka ; ročné vibrácie, deväťročné cykly; číselné trojuholníky či odhad zdravia podľa dátumu narodenia. Ba dokonca sa dá skúmať aj meno – abeceda má totiž tiež súvis s číslami! Mimoriadne zaujímavá a dôležitá bude pre mnohých iste aj kapitola, ktorá ukazuje, ako sa dá na základe čísiel zistiť, či sa k sebe hodia určité dve osoby.

Numerológia má jednu veľkú výhodu oproti takej astrológii alebo vykladaniu kariet: nepotrebujete tu žiadne špecifické znalosti, schopnosti či skúsenosti, ani počítačový program alebo iné pomôcky, a už vôbec nie druhú osobu. Tiež nie je spojená s náhodou, záhadnými „vyššími silami“ alebo silnou intuíciou. Skrátka vám úplne postačí táto jedna kniha. 🙂


Súvisiace články:

– Tip na knihu – Colin Tipping: Radikálne odpustenie

– Tip na knihu: Alexandr Astrogor – Energetický vampyrismus

Tip na knihu: Janka Kajánková – Ako prekonať stavy utrpenia

Tip na knihu: Kurt Tepperwein – Jsem z tebe nemocný 

Pridaj komentár