Kvantová fyzika potvrdzuje súvislosť medzi stavom mysle a tým, čo sa deje. Z toho vychádza aj patentovaná liečiteľská metóda Quantum Entrainment (QE), ktorej autorom je Američan Dr. Frank J. Kinslow.

QE je skratka originálneho anglického názvu quantum entrainment, čo je v našich (slovenských aj českých) knihách preložené ako kvantové unášanie. V skutočnosti doslovný preklad znamená niečo v zmysle „ponorenie sa do vnútra kvantov“. Ide o fascinujúcu metódu, ktorá má nasledovné unikátne vlastnosti: 1) je univerzálne platná; 2) nesúvisí so žiadnym svetonázorom, vierou, „duchovnosťou“ a pod.; 3) je vedecká – čiže je merateľná, opakovateľná, objektívne skúmateľná; 4) je nesmierne jednoduchá, veľmi rýchlo a ľahko naučiteľná aj použiteľná; 5) nevyžaduje si prítomnosť učiteľa či absolvovanie nejakého vyučovania, seminára a pod. – aj keď osobný výklad a „zasvätenie“ do tohto učenia od samotného jej pôvodcu je naozaj úžasný a veľmi účinný zážitok.

Frank Kinslow príde už druhýkrát do Bratislavy, aby osobne vysvetlil svoju metódu a sprostredkoval jej zážitky!

Častým dôsledkom praktizovania QE je telesné uzdravenie. Skúsenosti samotného Franka Kinslowa, jeho priateľov a známych, ako aj nespočetného množstva klientov a čitateľov z celého sveta sú plné historiek, ktoré pôsobia doslova ako zázraky. (A to nielen v prípade ľudí, ale aj domácich zvierat.) Napriek tomu Kinslow zdôrazňuje, že QE nie je „liečiteľská“ metóda. Nikto pri nej totiž nikomu nič „nerobí“: neodovzdáva liečivú energiu, neodníma energiu negatívnu, nečistí auru, nerozpúšťa bloky ani nič podobné. Univerzálna energia si sama nájde cestu, ktorou môže začať pôsobiť tak, ako treba, ako je práve najdôležitejšie a najlepšie pre toho, kto vykonáva QE, alebo spolu s kým je QE vykonávané.

Ale čo je to vlastne za metódu, v čom spočíva?

Ide o navodenie si stavu, ktorý je nám prirodzený. Je to stav preciťovania, uvedomovania si buď vo východných filozofiách tak zdôrazňovanej prázdnoty či  „ničoty“, alebo zvláštneho pocitu, ktorý má špeciálny názov: eupocit (eufeeling). Je to stav číreho bytia, čistého vedomia, z ktorého vyviera všetko, čo jestvuje. Je to základný stav bytia a vedomia spoločný každej živej bytosti, ktorá má vedomie, čiže schopnosť vnímať, uvedomovať si a myslieť.

Ľudia môžu tento stav pociťovať subjektívne rôzne: ako tichý, mierny až nenápadný pocit pokoja, mieru, pohody, uvoľnenia a podobne, alebo aj intenzívnejšie – ako radosť, blaženosť, šťastie až extázu. Alebo ako čokoľvek iné, čo sa možno ani nedá opísať slovami. Rozhodujúce je, že to je pocit alebo vnem, ktorý považujeme za dobrý, pozitívny, príjemný.

Keď sa človek ponorí do takéhoto stavu, má to nesmierne liečivý efekt. Liečivý aj tvorivý. Liečivý v zmysle procesu hojenia, čiže odstraňovania ťažkostí, porúch, blokov, chorobných stavov. A tvorivý v tom zmysle, že sa začnú dávať do pohybu rôzne sily a faktory, ktoré umožnia, aby sa nám napríklad splnila určitá túžba, aby sa niečo uskutočnilo, podarilo, zrealizovalo.

A pretože je to stav základný a prirodzený, je možné sa doňho veľmi ľahko a rýchlo dostať. Vlastne by sa dalo povedať, že keby sme neboli naučení používať svoju myseľ inak, boli by sme v ňom stále, alebo prinajmenšom dosť často.

Dr. Kinslow učí, ako sa do takéhoto stavu dostať, a to veľmi rýchlo. Na minulom kurze povedal: „Viete, koľké duchovné smery učia, že trvá dlhé, dlhé roky, často aj veľa životov, kým človek dosiahne stav, aký ste vy tu teraz zažili za 5 minút?!“

A mal pravdu. Účastníkov previedol viacerými cvičeniami, ktoré im umožnili počas niekoľkých minút zachytiť nič, ničotu, prázdno medzi myšlienkami, čisté vedomie, číre bytie, pocit pokoja, voľnosti, radosti, dobra, spočinutia v bezhraničnej existencii, kde je všetko možné…

Zažiť Franka Kinslowa osobne, stráviť s ním celé tri dni, učiť sa objavovať, vnímať a vedome si navodzovať stav eufeelingu je vždy úžasné, povznášajúce a inšpirujúce. A aj dosť zábavné, pretože Frank má unikátny zmysel pre humor a je to nesmierne vtipný šarmantný muž. Preto nevháhajte a príďte! Už 24.-26. novembra bude vieť Dr. Kinslow seminár v Bratislave.

S pánom Kinslowom sa nám podarilo nakrútiť tento zaujímavý rozhovor:

24.-26. novembra 2018 v Bratislave. Kliknite pre viac informácií

Knihy Dr. Kinslowa, ktoré vyšli slovenskom preklade:

Tajomstvo okamžitého liečenia

Kniha popisuje metódu, pri ktorej ide o navodenie stavu vedomia, v ktorom dôjde k spontánnemu uzdraveniu. Dá sa aplikovať na seba samého aj na iného človeka. Pomáha dokonca aj domácim zvieratám. Je možné ňou pôsobiť i na diaľku. A účinok sa dostaví už počas niekoľkých minút. Autor dôkladne vysvetľuje, ako postupovať. Netreba vám naozaj nič iné, ako túto knižku, aby ste mohli začať objavovať cestu okamžitej úľavy od všetkého, čo zbytočne obmedzuje vašu neobmedzenú podstatu!

 

Tajomstvo kvantového života

Prvá časť knihy zopakuje, na čom sa Kinslowova metóda zakladá, ako funguje a ako ju treba robiť.

Druhá časť tieto princípy aplikuje na bežný život človeka. Rozoberá sa tu niekoľko základných oblastí: myseľ, telo, vzťahy a „ostatné“. Pri mysli sa stretneme s negatívnymi emóciami a ukážeme si, ako sa ich zbaviť, pri tele sa zas budeme venovať liečeniu bolesti, ale aj zlepšeniu športovej výkonnosti. Vzťahy sú jasné: povieme si niečo o láske a sexe, ale tiež sa pozrieme na to, aký je vlastne dokonalý vzťah a či je možné dosiahnuť ho. Do časti „ostatné“ autor zaradil témy ako spánok a nespavosť, stravovanie, peniaze, deti a cestovanie. Záverečná časť knihy obsahuje často kladené otázky a odpovede na ne.

Eufeeling

Eufeeling alebo eupocit je stav čistého vedomia. Ľudia môžu tento stav pociťovať rôzne: ako tichý, mierny až nenápadný pocit pokoja, pohody, uvoľnenia a podobne, alebo aj intenzívnejšie – ako radosť, blaženosť, šťastie až extázu. A inokedy človek necíti nič zvláštne; ako keby sa rozplýval do ničoty… Rozhodujúce je, že keď sa ponoríme do takéhoto stavu, nielenže zažijeme blaženosť a vnútornú istotu, akú odjakživa hľadali a popisovali mystici, ale má to aj nesmierne liečivý efekt. Je možné náhle sa zbaviť aj chronických ochorení a ťažkých telesných či mentálnych stavov, ale aj vyriešiť rozmanité problémy vrátane finančných a vzťahových.

Dostať sa k eufeelingu je možné veľmi ľahko a rýchlo. Všetko, čo na to treba, je prečítať si túto knihu.


 

Pridaj komentár