Peter Weleslaw Kuzmišín – Obroda pôvodného slovanského duchovna je prirodzená, keďže náš súčasný svet upadá

Bohovia a iné mytologické bytosti starých Slovanov sú neoddeliteľne späté so samotným životom, ktorý je zasa neoddeliteľne spätý s prírodným prostredím našej časti sveta – ročným obdobím, počasím, živlami – …