O sebapoznávaní

Gnothi seauton (Poznaj sám seba) starogrécky nápis vrytý do tabuľky nad vchodom do Apolónovho chrámu fascinuje dodnes. Veštiareň v pútnickom mieste v Delfách ukrývala mnoho tajomstiev. Priťahovala a vzbudzovala úctu a rešpekt, …

STRUNY STVORENIA

Tvoríte udalosti, v ktorých žijete. Vibračné chvenie obáv a strachu vás núti stiahnuť sa, nedýchať, byť v kŕči vo vašich ohradách. Je veľmi dobré čo tvoríte, lebo bytie v kŕči …