Homocysteín, v súčasnosti predmet záujmu mnohých biochemických a molekulárnych výskumov, dokáže v našom organizme rozohrať veľmi nebezpečnú hru. Je ako oheň, v malom množstve je veľmi užitočný, vo veľkom vie napáchať veľké škody.

Jeho vysoká hladina v organizme je v určitom zmysle ukazovateľom nášho prístupu k životu a toho, ako sa staráme o seba aj o životné prostredie, ako si vážime a chránime prírodu.

Vieme, čo sa v súčasnosti deje na našej úžasnej Zemi, máme problém so smogom a elektrosmogom, plastmi, odpadom, ťažkými kovmi, znečistenou vodou, množstvom pesticídov a zničenou pôdou.

Prišli sme tu aj preto, aby sme niečo zmenili, napravili škody a našli iné možnosti, ktoré budú pokrokové ale nie katastrofálne. Preto je dôležité, ako k tomu všetkému pristupujeme, ako prispievame k trvalej udržateľnosti. Preto je dôležitý prístup k životu.

Tento príspevok je o tom, ako sme neoddeliteľne spojení s prírodou. Všetky prvky v prírode sú aj v našom tele. To, ako sa správame k vode si o pár rokov (alebo aj hneď) prečítame na vlastnom tele a zdraví.

Neustály stres, fyzická nečinnosť, zlá strava a potraviny, nevhodný životný štýl, množstvo bezhlavo hltaných liekov, devastácia pôdy, environmentálny stres, to všetko prispieva k vysokej hladine homocysteínu a rozvoju civilizačných ochorení, a nie k zdravej, harmonickej a tvorivej spoločnosti.

Je vysoká hladina homocysteínu príčinou prečo trpíme niektorými ochoreniami, alebo sa organizmus len snaží vyriešiť problém a zachrániť zvýšenou produkciou niektorých látok a homocysteín je jednou z nich? Ak by sme mali dostatok prirodzenej a vyváženej potravy a biologicky aktívnych vitamínov (nie tie syntetické náhrady, ktoré zbytočne zaťažujú pečeň), pravdepodobne by sme nemali problém s vysokou hladinou homocysteínu (a iných metabolitov, o ktorých ešte nevieme) v krvi a jeho toxickým pôsobením. V rámci metabolickej dráhy by bol hneď po vykonaní svojej funkcie, na ktorú bol určený, zmetabolizovaný na inú neškodnú látku. A tu nastáva problém, o ktorom som písala v úvode. Problém so stravou, cigaretami, alkoholom, nedostatkom vitamínov, environmentálnymi toxínmi, devastovanou pôdou, nehodnotnou umelou stravou, znečistenou vodou a vzduchom.

Homocysteín sa stáva ukazovateľom možných zdravotných problémov a rozvoja ochorení. Z tohto pohľadu hrá dôležitú úlohu pri zdravej dlhovekosti jeho primeraná hodnota v krvi. Prebytok homocysteínu je z bunky vylúčený do plazmy, kde v priebehu niekoľkých minút či hodín podlieha oxidácii. Toxicita homocysteínu je spojená jednak s jeho vysokou koncentráciou v plazme a jeho autooxidácoiu, a tiež nerovnováhou metabolitov, ktoré následne vznikajú. Dnes už je známe, že takýto homocysteín znásobuje riziko vaskulárnych ochorení a má neurotoxický účinok. Zároveň patrí k ukazovateľom oxidačného stresu a zápalu, pretože jeho zvýšená koncentrácia a nedostatok vitamínov a nutričných látok môžu viesť k prozápalovému stavu a rozvoju súvisiacich ochorení.

Vysoká hladina homocysteínu prispieva k poškodeniu bunkových membrán (mitochondrií a ďalších bunkových organel potrebných pre delenie a činnosť bunky), poškodeniu cievneho endotelu a jeho dysfunkcii, prispieva k zvýšenej tvorbe krvných zrazenín. Na molekulárnej úrovni je ešte veľa reakcií a presných mechanizmov účinku homocysteínu nepreskúmaných.

Na fyzickej úrovni sa prejavuje napríklad zvýšenou únavou, depresiou, zhoršenou koncentráciou a pamäťou, problémami s plodnosťou, problémami v priebehu tehotenstva, neurodegeneratívnymi ochoreniami, oslabenou imunitou, nádormi.

Vysoká hladina homocysteínu sa zistila u ľudí trpiacich migrénou, niektorými formami rakoviny, osteoporózou, vrodenými deformáciami, makulárnou degeneráciou, kardiovaskulárnymi ochoreniami, metabolickým syndrómom.

V súvislosti s civilizačnými ochoreniami sa zistilo napríklad spojenie medzi vysokou hladinou homocysteínu a depresiou, pričom stav výrazne zlepšovalo užívanie folátov.

V súčasnosti sú bežné aj ochorenia štítnej žľazy a diabetes. Koncentrácia homocysteínu je vyššia u ľudí s hypotyreózou, a u diabetikov.

Na zvýšenú hladinu homocysteínu by si mali dávať pozor aj celiatici. Niektoré štúdie ukázali nedostatočný príjem folátov a ďalších vitamínov podieľajúcich sa na metabolickom cykle homocysteínu. Ich zvýšené hodnoty sa pohybovali v rozpätí 10,7 – 16,3 mikromol/l u celiatikov, ktorí vylúčili lepok. U neliečených celiatikov boli hodnoty vyššie, kvôli zápalovým procesom v tenkom čreve a nutričnej podvýžive.

Zvýšená hladina homocysteínu (hyperhomocysteinémia) sa pozorovala aj u ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, Huntingtonovou ch., amyotonickou laterálnou sklerózou. Nesprávna výživa, zaťaženie toxínmi a ťažkými kovmi a k tomu zvýšený homocysteín spôsobia, že mozog a nervové tkanivo sa stáva zraniteľným voči takýmto ochoreniam. K zvýšeniu hladiny homocysteínu, zvyšovaniu oxidačného stresu a znižovaniu kognitívnych funkcií prispievajú aj lieky používané na liečbu (levodopa), preto by bolo vhodné sledovať hladinu homocysteínu u týchto ľudí.

Nedostatok vitamínov podieľajúcich sa na metabolizme homocysteínu, oslabená detoxikačná činnosť pečene či oslabený tráviaci systém a poškodená črevná mikroflóra, fajčenie, stres, nezdravý životný štýl (káva, alkohol, lieky), prekyslenie a nedostatočné využitie kyslíka, veľa toxínov v organizme, nahromadené ťažké kovy a mnohé ďalšie faktory, zvyšujú v organizme hladinu homocysteínu a oxidačný stres.

Najlepším spôsobom ako kontrolovať hladinu homocysteínu je prijímať dostatočné množstvo vitamínov (B6, B9, B12), minerálov (horčík, zinok), najlepšie kvalitou stravou a prírodnými doplnkami, zabezpečiť, aby črevá a tráviaci systém fungovali správne, pravidelne detoxikovať organizmus a pečeň a podporiť jej činnosť, užívať dostatok vlákniny a bioaktívnych látok, starať sa o seba, o svoje zdravie i o prírodu, počúvať svoju intuíciu.

Niekedy výsledky krvných rozborov vitamínov potvrdzujú, že hladina vitamínov je v norme a napriek tomu je hodnota homocysteínu vysoká. Jednou z príčin môže byť aj to, že laboratórne hodnotenie vitamínov v krvi nie vždy odráža skutočný stav, pretože ide len o hodnotu v krvi, nie v ostatných orgánoch.

Ak už vieme, v ktorých prípadoch je jeho hladina zvýšená aj s akým rizikom sa spája, možno je vhodné dať si skontrolovať jeho hladinu a naučiť sa ako zabezpečiť jeho optimálnu hodnotu vzhľadom na vek, osobné nastavenie a vnímanie života. Nie vždy je to jednoduché, každý sme iný. Niekedy je potrebná trpezlivosť, inokedy vhodná kombinácia a dávka vitamínov či iné vhodné opatrenia. Ak potrebujete poradiť, dohodnite si konzultáciu, kde si vysvetlíme ako môžete znížiť hladinu homocysteínu, aká hodnota je pre Vás optimálna a ako ju udržať.

Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.

www.naturterapy.sk


 

Pridaj komentár