Je veľa kníh o zdraví, zameraných na rôzne oblasti a časti ľudského tela. Nie veľa sa však sústreďuje výlučne na zrak. A pritom koľko ľudí nosí okuliare! Väčšina z nich si to azda už ani neuvedomuje. A práve to spustilo celý proces nevšedného prístupu k ľudskému zraku a videniu očného lekára Jacoba Libermana.

Táto nesmierne zaujímavá, vzácna atypická kniha o zraku môže veľa zmeniť v prípade, že nevidíme dobre. Avšak má čo povedať každému, koho zaujíma prepojenie tela a duše a hlbšie súvislosti toho, ako vlastne my ľudia fungujeme. Ako hovorí autor v úvode knihy, po jej prečítaní by ste mali vnímať zrakovú schopnosť iným spôsobom.

Liberman začína svoju knihu podrobne a pútavo podloženým prekvapivým zistením, že bežné metódy merania zraku u „očného“ obvykle nezodpovedajú tomu, ako človek vidí naozaj, v prirodzenom prostredí, v rôznych situáciách, v bežnom živote. To, ako vidíme, totiž ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých niektoré vôbec nie sú fyzické! Videnie nie je funkciou očí, ale ducha. Preto ak si chceme zlepšiť zrak, musíme zjasniť svoje vnímanie, byť ochotní pozrieť sa na tie stránky života, nášho vlastného aj sveta okolo nás, pred ktorými sme doteraz (často nevedomky) „zatvárali oči“. Pripustiť si pocity, pred ktorými sme sa skrývali za sklami okuliarov. Rozšíriť svoje vedomie a prestať sa obávať budúcnosti či intimity.

Mladý očný lekár odmietal prístup, ktorému ho učili pri štúdiu medicíny: že zhoršenie zraku je skrátka niečo, čo patrí k životu, nik nevie prečo, liečiť sa to nedá, treba len presne odmerať odchýlky a predpísať pacientovi vhodné okuliare… A tak začal experimentovať, hlavne sám na sebe (sám totiž nosil okuliare). Jedným zo šokujúcich zistení bolo napríklad to, že po určitom období určitých cvičení začal reálne vidieť oveľa lepšie, ako obvykle, v určitých momentoch dokonca až dokonale jasne. Avšak podľa bežných meraní mu dioptrie neklesli, ani nezmizol jeho astigmatizmus!

V rámci svojho skúmania a skúšania prišiel na niečo, čo nazval voľné zaostrenie a videnie bez námahy. Čisto fyzicky totiž ľudské oko funguje pri voľnom zaostrení, kedy spontánne blúdi od bodu k bodu a nepozerá uprene a strnulo na jedno miesto, optimálne. Z psychického hľadiska Liberman vlastne popisuje stav rozšíreného vedomia, ktorý má, ako vieme, mnohé úžasné a blahodarné dôsledky, medzi ktoré nepochybne patrí aj jasné videnie. Uvádza presný postup, ako sa dívať technikou voľného zaostrenia, úplne vecne, a zároveň sa zmieňuje o transcendentálnych zážitkoch vedúcich k poznaniu, že v skutočnosti nevidíme očami…

Kniha sa však nevenuje len takýmto transcendentálym javom, ale keďže jej autorom je odborník – absolvent medicíny, nájdete tu aj zaujímavé vedecké informácie a oficiálne poznatky o problematike ľudského zraku.

V inej kapitole skúma, čo môže byť príčinou krátkozrakosti, ktorá vznikne v detstve, ako aj iných porúch zraku. A prichádza k pôsobivo formulovanému zámeru: „Hlavnou príčinou väčšiny zrakových problémov je chronicky skolabované pole vedomia – strach zo života.“

Okrem týchto aj ďalších inšpiratívnych informácií či úvah (podaných mimoriadne inteligentne, nenásilne a objektívne) sa tu nachádza aj veľa konkrétnych návodov a praktických cvičení, ktorých cieľom je umožniť čitateľovi vyskúšať si „na vlastné oči“ fungovanie zaujímavých autorových tvrdení a poznatkov. Ale ako upozorňuje sám autor, žiadne cvičenie samo o sebe nie je podstatné – podstatná je zmena vedomia a celkového vnímania, ktorá následne a prirodzene umožní zraku, aby sa vrátil k svojmu pôvodne danému fungovaniu. Liberman je presvedčený, že toto pôvodné, prirodzené a normálne fungovanie zraku pritom ďaleko prekračuje to, čo považujeme za bežný „dobrý zrak“, a zahŕňa napríklad aj videnie aury!

Okrem iného v knihe nájdete tabuľku na skúšanie ostrosti videnia s podrobným návodom na správne a efektívne použitie (takže ani nebudete musieť chodiť k svojmu očnému lekárovi na to, aby ste zistili, či vám táto kniha pomohla!).

Pre každého čitateľa budú určite zaujímavé svedectvá ľudí, ktorí zažili a vyskúšali Libermanove metódy s tým, že sa im skutočne výrazne zlepšil zrak. V niektorých prípadoch bolo zlepšenie náhle, nečakané a takmer stopercentné, v iných nastupovalo menej dramatickým, pomalým a postupným procesom, pričom ostrosť videnia striedavo kolísala. Vo všetkých prípadoch bez výnimky však dané osoby prestali nosiť okuliare; buď úplne, alebo ich nosenie obmedzovali len na nevyhnutné a skôr výnimočné situácie, pričom ale v takýchto prípadoch bola dosť podstatne zredukovaná sila dioptrií.

Zdá sa vám to neuveriteľné alebo málo pravdepodobné? Možnože každé prekročenie limitov, ktoré sme si zvykli považovať za normálne a nezmeniteľné, pôsobí neskutočne. Ich prekročenie však zďaleka nemusí byť také ťažké… Jedným z hlavných princípov prístupu Jacoba Libermana je predsa (ako už bolo spomenuté) dívať sa – a vôbec pristupovať k životu – bez námahy. Niekedy sa stačí iba uvoľniť a pozrieť sa na svet tak, akoby sme ho videli po prvý raz…

Táto kniha je síce už staršia (z roku 1995), ale je mimoriadna. Nepatrí k tým knihám, ktorých obsah sa dá stručne prerozprávať a/alebo kde stačí osvojiť si praktické cvičenia či rady z nej. Jej text má dar hlbšie zapôsobiť na čitateľa, ak sa doň pozorne začíta. Jej odkaz je nadčasový a univerzálny – stále pomáha ľuďom, pretože poznatky a cvičenia v nej sú stále platné a účinné.

Viac sa dozviete a naučíte z knihy:

Jacob Liberman – Dobrý zrak bez brýlí

Autor knihy – očný lekár si začal všímať súvislosti medzi tým, ako vidíme, alebo ako zle vidíme, a psychickým rozpoložením slabozrakých ľudí. Dospel k záveru, že videnie nie je funkciou očí, ale ducha. Preto ak si chceme zlepšiť zrak, musíme zjasniť svoje vnímanie; byť ochotní pozrieť sa na tie stránky života, pred ktorými sme doteraz zatvárali oči; pripustiť si pocity, pred ktorými sme sa skrývali za sklami okuliarov. Skrátka, rozšíriť svoje vedomie a prestať sa báť.

Liberman postupne a veľmi pútavo píše o tomto všetkom, pričom prepája fascinujúce poznatky s praktickými radami, návodmi a originálnymi cvičeniami. Zavádza pojem „videnie bez námahy“, ale aj život bez námahy, dosahovanie cieľov bez námahy… Vysvetľuje, že aj ľudské oko funguje optimálne pri tzv. voľnom zaostrení.

Zároveň upozorňuje, že žiadne cvičenie samo o sebe nie je podstatné: podstatná je zmena vedomia a celkového vnímania, ktorá následne a prirodzene umožní zraku, aby sa vrátil k svojmu pôvodne danému fungovaniu.

Pre čitateľov budú iste veľmi zaujímavé aj uvedené svedectvá Libermanových pacientov, ktorí sa začali riadiť jeho učením – a výsledkom bolo pozoruhodné zlepšenie zraku. Niekedy sa naozaj stačí iba uvoľniť a pozrieť sa na svet tak, akoby sme ho videli po prvý raz!

Úryvok: Když jsem se před dvaceti lety začal zabývat zlepšováním zraku, prováděl jsem pouze oční cvičení, protože jsem věřil, že by mohla vést k jasnému vidění. Ale tento postup pouze zřídkavě dosahoval trvalých výsledků. Lidé nadšeně začínali a jeden nebo dva týdny svědomitě cvičili. Začali vnímat zlepšení zraku, někdy nepatrné a někdy velmi působivé. Potom přestali cvičit a k žádné další změně nedošlo. A když opět sáhli po svých brýlích, mizela i dosažená zlepšení.

Mou pozornost však začaly stále více přitahovat osoby, které zažívaly okamžité, trvalé zlepšení zraku bez toho, aby vůbec dělaly nějaká cvičení. Začal jsem si klást otázku, zda změnu opravdu způsobila cvičení nebo snad nějaké jiné faktory. V té době se potvrdila má domněnka, že změna vidění není fyzickou záležitostí; má víc společného s ochotou akceptovat rozšířený pohled na život.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:

– Tip na knihu: Caroline Ebert – Duše a zrak


Tip na knihu: Kurt Tepperwein – Jsem z tebe nemocný


– Nemoc léčí – rozhovor s autorom knihy Petrom Wilbergom


– Bruce Lipton – Biológia presvedčenia


foto: https://www.pexels.com


 

Pridaj komentár