Zdravie máte vo svojich rukách!!!

Súvislosť medzi tým, ako sa dlhodobo cítite, čo prežívate či riešite, a aký je váš telesný a zdravotný stav, je dnes už nepopierateľná. Mnohým ľuďom sa to síce aj tak nepáči, ale to sú typy, ktoré zjavne uprednostňujú bezmocnosť oproti „zodpovednosti“ (ktorá sa im pravdepodobne spája s pre nich zrejme neprijateľným negatívnym hodnotením svojej osoby – čo je však len problémom a fiktívnou predstavou ich ega, lebo uznať, že A spôsobilo B, nie je objektívne nič „zlé“, ani to nikto nikomu nevyčíta…). My, ktorí máme radi vedomie, že si svoj život sami vytvárame a všetko v ňom sami ovplyvňujeme a určujeme, sa tešíme z poznania týchto zákonitostí aj v súvislosti so zdravím.:)  

Základom všetkého pri snahe uzdraviť sa sám je zistiť, v čom je problém. Preto je nosná časť textu o tom, ako nájsť blokády a hlavne ako sa naučiť lepšie vnímať svoje telo, a potom s ním  komunikovať. Veľa ľudí totiž poriadne nevníma – ani svoje telo, ani svoje pocity a nálady. Potom nečudo, že im vyššie uvedené súvislosti nedávajú zmysel!

Veľmi pekne a rozumne sa tu spája psychické a fyzické, čiže práca s pocitmi, myšlienkami, spomienkami, zážitkami a podobne s rôznymi metódami práce s telom, ako je napríklad technika poklopkávania na určité miesta a body na tele či svalové testovanie. Nemalý priestor je venovaný aj takým oblastiam, ako je práca s čakrami, vizualizácia (liečivé predstavy), meditácia a mantry.

Všetko, čo sa kniha snaží pokryť, slúži na odhalenie nezdravých presvedčení a ich premenu. Jedna z kapitol je venovaná špeciálne aj zbaveniu sa strachu, lebo práve strach nás v živote najviac brzdí, nech už je to strach zo zlyhania, z toho, že sa nám niečo stane, strach z budúcnosti, strach z lásky či prílišnej otvorenosti a podobne.

Tiež je tu pekne vysvetlené, ako to už do kníh tohto typu patrí, aký je symbolický význam jednotlivých častí a orgánov ľudského tela a čo teda znamená ich ochorenie či poškodenie.

Zaujímavé je zároveň, že to pritom nie je kniha len pre chorých. Nezaoberá sa totiž výslovne chorobami, ale skôr energiou a emóciami – presnejšie, narušením ich súladu. Práve to je totiž pravou príčinou všetkých ochorení, bolestí a ťažkostí. A ak sa podarí narušenú rovnováhu obnoviť, zákonite sa navráti zdravie a dostaví sa celková pohoda.

Preto je nesmierne dôležité pochopiť, čo presne nie je v poriadku, čo treba prečistiť či zharmonizovať, a ako. To všetko sa naučíte. Dozviete sa, ktoré sú štyri hlavné oblasti nerovnováhy; ako sa zbaviť nesprávnych, negatívnych presvedčení, emocionálne sa uvoľniť a oslobodiť; naučíte sa zmeniť postoj k stresu; zistíte, ako sa dá príjemne a liečivo meditovať. Jednoducho získate dôkladný návod, čo všetko robiť, aby ste sa vyliečili vlastným úsilím. Alebo lepšie povedané, ani nie tak úsilím, ako hlavne cieleným rozhodnutím. To vás povedie na vašej individuálnej, špecifickej, osobnej ceste nielen k fyzickému uzdraveniu, ale aj k celkovému rastu a rozvoju.

Veľmi dôkladná je úvodná časť knihy, ktorá vás zrozumiteľne a pútavo oboznámi s tým, ako je kniha koncipovaná a ako s ňou treba pracovať. Zároveň získate aj presvedčivé vysvetlenie, ako funguje vyššie naznačená filozofia a človek ako celok.

Autorka vychádza z vlastných skúseností, ako aj z toho, čo pomohlo veľkému množstvu jej klientov.

Kniha u nás vyšla prvýkrát v roku 2016 pod názvom Uzdrav se sám.

Viac sa dozviete v knihe:




foto: pixabay.com


Pridaj komentár