Každý tvorca na jemnohmotnej úrovni vie, že prijať, poznať novú, nepoznanú vibráciu,
je prínosné nielen pre prostredie Zeme,
ale aj pre tvorivé prostredie celku všetkého čo je.
Prijímajú svetelné vibrácie všetkého, čo im ich zrelosť prijať dovolí.
Po dešifrovaní vibračnú informáciu vypúšťajú do prostredia,
v ktorom sa s ňou chtiac či nechtiac, na kolektívnej úrovni oboznamujú všetci ostatní.
Informácia nimi poznaná sa v stráviteľnej podobe vracia do prázdneho prostredia vzniku všetkého,
ako zápis poznania pre kohokoľvek, kto chce poznanie mať.
Neexistujú prebudení a neprebudení.
Všetci ste sem dobrovoľne prišli vo svojej úrovni zrelosti zažiť a poznať presne to, čo zažívate.
Tvoríte to sami. Chcete to. Vaša túžba je poznať to.
Čokoľvek tvoríš, to potom je. Zrodí sa túžob zhmotnenie. To je tvoje myslenie.
Ak hovoríš o tom čo je, podporuješ to, čo je.
Naberá na sile, to čo je. Rastie to a mohutnie. Nestratí sa, to čo je.
Ak chceš nové stvorenie,
NETÁRAJ
o tom čo už je.


Pridaj komentár