Veľká viera

Väčšina ľudí blúdi v sterilných myšlienkach mentálnej mysle a predstavuje si duchovnosť založenú na morálke, disciplíne a dosiahnutí najrôznejších cieľov. Pritom sú pevne presvedčení, že práve to je „kráčať po …