Nie každý má brata alebo sestru. No či už je niekto jedináčik, z dvoch detí, alebo z vyslovene veľkej rodiny, každého to nejako determinuje. To, do akého sociálneho prostredia sa narodíme a v akom vyrastáme, hrá veľmi dôležitú úlohu v tom, ako sa v živote cítime a presadzujeme, ako preberáme zodpovednosť, prípadne či máme naopak pocit, že všetci ostatní sú povinní starať sa o nás. Môžeme sa cítiť byť celoživotným vzorom, musieť byť vždy rozumní a silní, alebo naopak nikdy nie dosť dobrí.

Hoci možno túto logiku vyplývajúcu z rodiny, v akej sme vyrastali, navonok uznávame, sotva sa ňou niekto naozaj hlbšie riadi v bežnom živote v rámci prežívania našich najbližších vzťahov a riešenia medziľudských problémov.

Autori knihy však tieto skutočnosti a vplyvy berú vážne a rozhodli sa všetko podrobne vysvetliť tomu, kto má záujem lepšie pochopiť seba a svoju rodinu, či vôbec kohokoľvek preňho dôležitého. Táto teória nie je až taká nová (pochádza zhruba z 80.-tych rokov; aj o histórii tohto psychologického konceptu sa v knihe dozviete), ale neexistuje veľa publikácií o nej. Na našom trhu je táto celkom ojedinelá, takže by ste si ju nemali nechať ujsť!

Po úvode do problematiky sa hneď začína testom, ktorý vám umožní zistiť, aký typ osobnosti ste. Test je dosť dlhý a dôkladný, aby nebol povrchný a viedol k spoľahlivému výsledku. Táto typológia má päť možností: jedináčik, prvorodený, druhorodený, tretí v poradí alebo štvrtý v poradí. Možno vás napadne, že na čo ale vlastne v tomto prípade vôbec nejaký test, keď predsa človek hádam vie, koľko má súrodencov a v akom poradí sa kto narodil… Lenže, keďže ide o psychologickú kategorizáciu, predstavte si, že tu nemusí ísť vždy o skutočné biologické poradie narodenia, ale o typ osobnosti, ktorý sa môže v priebehu života meniť! (Hoci vo väčšine prípadov to prirodzene predsa len sedí s ozajstným poradím.)

Dôležité je teda zistiť, kto je aký typ. Či niekto je – alebo sa cíti – ako jedináčik, prvorodený, alebo prostredný, táto skutočnosť zásadne ovplyvňuje, ako rieši problémy, prežíva emócie, pracuje, bojuje o svoje miesto pod slnkom a podobne; ako komunikuje, počúva, vníma či posudzuje svet a vzťahy. Prečo má niekto pocit, že musí všetko zvládať sám? Prečo niekto berie život bezstarostne, a iný si stále pripadá zavalený povinnosťami, uštvaný a nedocenený? V knihe uvedená typológia prináša hlboké a pritom praktické odpovede na množstvo podobných otázok. Veľmi dôležitým aspektom knihy sú rady, ako z determinácie danej poradím narodenia vyťažiť čo najviac a prekonávať problematické stránky svojho typu.

Užitočným doplnkom textu sú aj viaceré prehľadné tabuľky, ktoré vám pomôžu rýchlo sa zorientovať v rôznych vzťahoch, čo sa týka tejto typológie. Napríklad ako pôsobí otec/matka (každý zvlášť) určitého typu na syna/dcéru (aj tu sa to rozdeľuje) konkrétneho poradia narodenia. Alebo ako fungujú dvaja ľudia rôznych typov v manželstve.

Vďaka tejto knihe budú mať rodičia šancu lepšie pochopiť správanie svojich detí. Uvedomia si, že v istých veciach pôsobia hlbšie vplyvy a že nestačí deti len napomínať či karhať s poukazom na to, že „majú mať rozum“. Svoje jednotlivé deti tak nebudú posudzovať podľa rovnakého merítka.

Veľa sa toho čitateľ dozvie aj sám o sebe a svojom partnerovi, rodičoch, súrodencoch (či iných blízkych ľuďoch). Keď pochopíme, prečo sa niekto správa či reaguje určitým spôsobom, budeme s ním môcť vhodnejšie komunikovať, citlivejším spôsobom mu dávať najavo svoju lásku a vyhneme sa tak mnohým nedorozumeniam. A keď si uvedomíme, ako vlastne sami reagujeme na určité veci určitým spôsobom a prečo, máme šancu zmeniť to v prípade, že nám to už viac nevyhovuje.

V tejto knihe rozhodne nájdete veľa zaujímavého, užitočného a podnetného, a zrejme aj doteraz neznámeho. Môžete ju tiež darovať prakticky komukoľvek, pretože tu uvedené charakteristiky a psychologické vysvetlenia sa týkajú skutočne každého, a to v tých najzásadnejších a zároveň najbežnejších súvislostiach a situáciách!

* * *

Patří-li matka k lidem se Třetím pořadím narození, může ovlivnit typ osobnosti nejstaršího dítěte tak, že chlapec získá Třetí a děvče Čtvrté pořadí narození. (Toto rozlišení podle pohlaví bude podrobněji vysvětleno v desáté kapitole.) Ostatní sourozenci budou následovat v obvyklém sledu.

Pro matky se Třetím pořadím narození je rodičovství velmi stresující zkušeností, protože chtějí své děti ovládat tím, že se jim snaží ve všem vyhovět. To vytváří velmi náročnou situaci. V důsledku toho se plně projeví matčino Třetí pořadí narození, a to do té míry, že svůj typ osobnosti předá nejstaršímu dítěti.

Při této úvaze nám opět pomůže, pokud si náš příklad doložíme konkrétní rodinou; možná se podobně chovala vaše vlastní matka nebo tchyně. Zkuste si uvědomit, jakým byla rodičem a jak se to odrazilo na nejstarším dítěti. Všichni jsme takový přístup jistě mnohokrát viděli: „Už to víckrát nedělej, miláčku. Na, tady máš lízátko.“

Pokud se o dítě stará chůva, nemá to zjevně žádný vliv na vývoj osobnosti podle pořadí narození, ovšem až na případ, kdy jsou dítěti jen dva roky nebo méně a tráví čas i s chůvinými dětmi.

Pokud některé dítě zemře, může to, ale také nemusí ovlivnit typ osobnosti u ostatních dětí.

Viac v knihe:

Pořadí narození

Autori: Cliff Isaacson, Kris Radish

Pôvodná cena:7.60 EUR
Naša cena:6.84 EUR
Zľava:10.00 %

Súvisiace články:

 

– Tip na knihu: David R. Hamilton – Léčivá síla vizualizace

 

– Tip na knihu – Práce s vnitřními orgány podle tibetské medicíny

 

– Tip na knihu: Najděte svou spřízněnou duši s pomocí Theta léčení


foto: https://pixabay.com/


Pridaj komentár