O strachu a vine

Každý má právo na život podľa svojich predstáv. Na to, aby sme sa k nemu priblížili, nesmieme byť blokovaní paralyzujúcim strachom a oslabujúcimi pocitmi viny. Oba tieto pocity nás spomalujú a zneisťujú, …

JEMNOSŤ

Myseľ tvorivá. Tvorivá nekonečne je nekonečná. Bez prestania. Je vymyslené dobre to a zastaviť sa nedá to. Myseľ chtivá, túžob plná, expanzná. Netreba nič skúmať, ničomu sa venovať. Len jedno …