JEMNOSŤ

Myseľ tvorivá. Tvorivá nekonečne je nekonečná. Bez prestania. Je vymyslené dobre to a zastaviť sa nedá to. Myseľ chtivá, túžob plná, expanzná. Netreba nič skúmať, ničomu sa venovať. Len jedno …